Berichten van PFZW

op .

Hoe staat uw pensioen ervoor?

Op donderdag 20 oktober presenteert Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de nieuwste cijfers over de financiële positie van het pensioenfonds.

Berichten van PFZWHoe staat uw pensioen ervoor?Op donderdag 20 oktober presenteert Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de nieuwste cijfers over de financiële positie van het pensioenfonds.De dekkingsgraad van het fonds, die de gezondheid van de financieel positie aangeeft, is het laatste kwartaal scherp gedaald. Aan het einde van het tweede kwartaal was de dekkingsgraad 110%. Een kwartaal later, op 30 september, is dat 91%.Pensioenen onder druk

Het is duidelijk: PFZW zit in een moeilijke situatie, net als de meeste andere Nederlandse pensioenfondsen. We hebben in de sector zorg en welzijn op dit moment met elkaar meer geld opzij gezet voor ons pensioen dan ooit tevoren. En toch is het nog niet genoeg.

Het gaat al een hele tijd slecht met de economie. Alle financiële instellingen hebben daar last van, ook PFZW en de andere Nederlandse pensioenfondsen. Doordat de Europese politici nog steeds geen oplossing hebben gevonden voor de Europese schuldencrisis, komen onze pensioenen steeds verder onder druk te staan.Langer leven

Beleggen is nodig voor een goed pensioen. Zonder de opbrengsten uit de beleggingen was ons pensioen nu veel lager en de premie veel hoger. Maar beleggen kent ook risico’s. Door de economische crisis gaat het nu slecht op de beurzen. Toch wist PFZW dit jaar nog een bescheiden winst op de beleggingen te maken. Maar door de crisis is de rente laag. Daardoor moeten pensioenfondsen nu veel meer geld opzij zetten voor uw pensioen. Daar komt nog bij dat we steeds langer leven. Dat is goed nieuws, maar het betekent wel dat de pensioenen langer moeten worden uitgekeerd. Ook dat kost veel extra geld.Premie en indexatie

Wat betekent dit allemaal voor u? Officieel moet het besluit nog worden genomen, maar het ziet ernaar uit dat PFZW komend jaar de pensioenen niet zal verhogen. Net zoals dat de afgelopen jaren niet mogelijk was. Ook gaat volgend jaar de premie naar verwachting iets omhoog. Het bestuur neemt hierover nog dit najaar een besluit. Met deze maatregelen draagt iedereen een steentje bij aan het herstel van de pensioenen: gepensioneerden, werknemers en werkgevers.Extra maatregelen

Als de economie niet snel sterk verbetert, zullen deze maatregelen niet voldoende zijn. Dan moet er meer gebeuren. En hoewel PFZW er alles aan zal doen om te voorkomen dat het nodig is, kan het uiteindelijk zelfs betekenen dat de pensioenen omlaag gaan. De stand van de dekkingsgraad op 31 december 2011 is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Voor iedereen is zo’n maatregel heel vervelend, maar als de economie slecht blijft is het de enige oplossing. Anders zouden we de rekening doorschuiven naar onze jongeren en onze kinderen. Dan is er straks voor hen geen goed pensioen meer.Voor jong en oud

Hoe de economie zich ontwikkelt, is niet te voorspellen. Het is daarom nu nog niet precies te zeggen wat er gaat gebeuren met uw pensioen. Een ding is wel zeker: samen ons pensioen regelen, levert voor iedereen het beste resultaat op. Dat betekent dat de huidige gepensioneerden van PFZW veel meer euro’s aan pensioen ontvangen, dan ze ooit aan premie hebben betaald. Om zo’n goed pensioen ook voor de jongeren mogelijk te maken, moeten we voorzichtig met dat pensioen omgaan. Want als we meer uitgeven dan er is, schuiven we de rekening door naar de toekomst.Goed geïnformeerd

De komende maanden houden we u natuurlijk, net als altijd, op de hoogte. Wilt u steeds snel het laatste nieuws horen? Schrijft u zich dan in voor onze e-nieuwsbrief.Veelgestelde vragen en antwoorden

Wanneer hoor ik meer over de gevolgen voor mijn pensioen?Nog dit najaar neemt PFZW besluiten voor de korte termijn. Het gaat dan onder meer om de premie voor 2012, de indexatie en hoeveel pensioen u opbouwt in 2012 (het opbouwpercentage). U wordt daarover nog dit jaar geïnformeerd.Uiterlijk in februari 2012 zal duidelijk zijn of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Ook dan hoort u van ons.Tot slot gaat PFZW in 2012 werken aan een nieuwe pensioenregeling, binnen de regels van het Pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en het kabinet dit najaar sloten. Voordat daarover besluiten worden genomen, zal door het bestuur van PFZW goed worden geluisterd naar de mening van werknemers en werkgevers in de sector.Krijg ik nu minder pensioen dan ik aan premie heb betaald?Nee. Wie zijn pensioen geregeld heeft bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, krijgt zijn inleg dubbel en dwars terug. Wie het afgelopen jaar met pensioen ging na veertig jaar gewerkt te hebben in de sector, krijgt tot wel vier keer zoveel euro’s aan pensioen dan samen met de werkgever aan premie is betaald.Onder de huidige omstandigheden is dat niet meer vol te houden. Maar ook in de toekomst levert samen je pensioen regelen veel op: de uitkering zal hoger zijn dan de inleg. Om ook in de toekomst voor de jongeren van nu een goed pensioen te houden, moeten we nieuwe afspraken maken over de verdeling van de lusten en de lasten.We weten toch allang dat we langer leven? Waarom is dat nu opeens een probleem?De stijging van de levensverwachting is inderdaad al veel langer bekend. PFZW heeft daarvoor ook al jarenlang extra geld gereserveerd. Maar vorig jaar bleek dat de stijging van de levensverwachting veel sneller te verlopen dan de deskundigen eerder dachten. Voor die extra jaren dat we van ons pensioen willen genieten, is in het verleden nog geen geld opzij gezet. Daarom heeft PFZW eind vorig jaar extra geld moeten reserveren om de langer uit te keren pensioenen te kunnen betalen.Waarom moet het pensioenfonds extra geld opzij zetten als de rente laag is?Dat werkt hetzelfde als bij sparen. Als u over 10 jaar duizend euro op een spaarrekening wilt hebben, moet u daarvoor vandaag meer geld opzij zetten bij een lage rente. Andersom geldt hetzelfde; bij een hoge rente hoeft u minder geld in te leggen om hetzelfde bedrag te bereiken. Bij een hoge rente groeit uw geld immers harder dan als de rente laag is.Zo werkt het bij pensioenfondsen ook. Als de rente daalt, moet er meer geld gereserveerd worden voor de pensioenen van straks. Dat is nu het geval.Hoeveel pensioen bouw ik op in 2012?
Net als vorig jaar blijft de jaarlijkse pensioenopbouw waarschijnlijk 1,95% van het salaris. Dat betekent dat we nu al wat langer moeten doorwerken voor hetzelfde pensioen dan we vroeger gewend waren. Op die manier vangen we voor de nieuwe generaties de gestegen levensverwachting op.Hiermee hebben we een eerste stap naar de toekomst gezet, want in de toekomst zullen we nog langer moeten doorwerken voor hetzelfde pensioen. Maar: eerder stoppen kan ook dan nog steeds. Wie eerder stopt, krijgt een lagere uitkering. Wie langer doorwerkt, krijgt meer. Net als nu. Kan ik ook straks nog eerder stoppen met werken?Net als vorig jaar blijft de jaarlijkse pensioenopbouw waarschijnlijk 1,95% van het salaris. Dat betekent dat we nu al wat langer moeten doorwerken voor hetzelfde pensioen dan we vroeger gewend waren. Op die manier vangen we voor de nieuwe generaties de gestegen levensverwachting op. Hiermee hebben we een eerste stap naar de toekomst gezet, want in de toekomst zullen we nog langer moeten doorwerken voor hetzelfde pensioen.Maar: eerder stoppen kan ook dan nog steeds. Wie eerder stopt, krijgt een lagere uitkering. Wie langer doorwerkt, krijgt meer. Net als nu.Als u toch graag eerder met pensioen wilt zonder minder pensioen te ontvangen, kunt u dat natuurlijk zelf extra opbouwen. Dat kan ook bij PFZW, met het Extra Pensioen. U betaalt dan wat extra premie zodat uw pensioen net zo veel blijft als u vroeger gewend was.
Waarom wordt pensioengeld belegd?Voor een goed pensioen zijn de rendementen uit beleggen noodzakelijk. Als we het pensioengeld niet zouden beleggen, zou ons pensioen nu een stuk lager zijn en de premie veel hoger.  Alleen sparen levert dus onvoldoende op voor een goed en betaalbaar pensioen.

Heeft de slechte financiële positie te maken met de crisis in Griekenland?De voortdurende schuldencrisis in Europa (niet alleen in Griekenland) heeft ook effect op onze pensioenen in Nederland. Doordat de crisis al zo lang duurt, is het vertrouwen in de financiële markten laag. Daardoor dalen de beurzen, maar belangrijker nog: de rente is daardoor erg laag. Door die lage rente moeten pensioenfondsen nu veel meer geld opzij zetten voor de huidige en toekomstige pensioenen.

Het probleem is dus niet dat andere landen zoals Griekenland steun nodig hebben, maar dat een duidelijke en snelle oplossing van de crisis zo lang op zich laat wachten. PFZW dringt daarom al een tijd aan op duidelijke, snelle en krachtige maatregelen van Europese politici en andere beleidsmakers.Wat is de invloed van het Pensioenakkoord?In 2012 gaat PFZW werken aan een nieuwe pensioenregeling binnen de regels van het Pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en het kabinet dit najaar sloten. Voordat daarover besluiten worden genomen, zal door het bestuur van PFZW goed worden geluisterd naar de mening van werknemers en werkgevers in de sector.

De huidige problemen hebben geen direct verband met het Pensioenakkoord, maar laten wel zien dat aanpassingen in ons pensioenstelsel nodig zijn om ons pensioen beter toekomstbestendig te maken.