Benchmark ActiZ: aandacht voor patiënt schiet tekort

op .

Zorgorganisaties hebben vaak nog te weinig wezenlijke aandacht voor hun cliënten. Dit blijft een belangrijk speerpunt. Dat stelt ActiZ, organisatie van zorgondernemers naar aanleiding van de jaarlijkse benchmark verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties.Benchmark ActiZ: aandacht voor patiënt schiet tekortZorgorganisaties hebben vaak nog te weinig wezenlijke aandacht voor hun cliënten. Dit blijft een belangrijk speerpunt. Dat stelt ActiZ, organisatie van zorgondernemers naar aanleiding van de jaarlijkse benchmark verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties.
Onvoldoende beschikbaar personeel

Vooral intramuraal is personeel nog onvoldoende  beschikbaar voor cliënten. Cliënten vinden dit belangrijk en geven aan dat ze hier meer van verwachten. Medewerkers geven aan dat de werkdruk iets is toegenomen. Thuiszorgcliënten zijn overigens meer positief over de beschikbaarheid van hun zorgverlener.
Kapitaallastenvergoeding

Kleine zorgorganisaties moeten  alert zijn op mogelijk negatieve gevolgen van de nieuwe kapitaallastenvergoeding (NHC) en het afnemend aantal cliënten met dat een indicatie heeft voor de zorgzwaartepakketten  ZZP 1 en 2.
Prestaties

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben hun prestaties in 2011 verbeterd ten opzichte van 2010. Ook naar de mening van hun cliënten en medewerkers zijn er meer organisaties die goed presteren  ten opzichte van vorig jaar, terwijl zij bedrijfsmatig ook goed scoren.
De uitkomsten van de benchmark  laten volgens ActiZ zien dat de financiële prestaties gemiddeld op orde zijn. Dat is ook absoluut nodig om samen met de toegezegde extra middelen te kunnen investeren in personeel en de toenemende financiële risico's van het vastgoed op te kunnen vangen, aldus ActiZ. Aan de benchmark namen in totaal 249 ActiZ zorgorganisaties deel en ruim 50.000 cliënten en 116.000 medewerkers.
Bron: Skipr