Grote verpleeghuizen grijpen vaker naar pillen

op .

Grootschalige verpleeghuizen schrijven meer antipsychotica voor aan dementerende ouderen dan kleine instellingen. Dit constateert Bart Kleijer in zijn onderzoek waarop hij deze week aan de Universiteit Utrecht (UU).

Grote verpleeghuizen grijpen vaker naar pillen
Grootschalige verpleeghuizen schrijven meer antipsychotica voor aan dementerende ouderen dan kleine instellingen. Dit constateert Bart Kleijer in zijn onderzoek waarop hij deze week aan de Universiteit Utrecht (UU).
Kleijer vond in zijn onderzoek een grote variatie in antipsychoticagebruik bij patiënten met dementie in verschillende verpleeg- en verzorgingsinstellingen in Nederland, uiteenlopend van 5 procent tot en met 52 procent. Deze variatie blijkt niet alleen samen te hangen met de mate van probleemgedrag van de patiënten, maar ook met kenmerken van de instellingen. De instellingen die het meeste voorschreven waren vaker grootschalig van opzet, gelegen in stedelijk gebied en hadden de laagste cliënttevredenheid.
Vraagtekens

Kleijer onderzocht ook de voor- en nadelen van antipsychotica voor de behandeling van gedragsproblemen bij ouderen met dementie. Het bij deze patiënten toedienen van antipsychotica staat sterk ter discussie, gezien de geringe werkzaamheid en de verhoogde kans op ernstige bijwerkingen. Volgens Kleijer blijken de cardiovasculaire bijwerkingen van antipsychotica mee te vallen. Kleijer vond geen verband tussen gebruik van antipsychotica en het risico op trombose, longembolie of hartinfarct. Daarentegen plaatst Kleijer vraagtekens bij de werkzaamheid als het gaat om angstklachten en onrust. Slechts bij één op de zes patiënten treedt verbetering in het beloop van de klachten.
Bron: Skipr