Belemmeringen voor meer zorg in de buurt worden aangepakt

op .

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten gaan belemmeringen wegnemen die het meer in de buurt organiseren van zorg en ondersteuning tegenhouden. Daartoe zijn wijzigingen nodig in de bekostiging en organisatie van de gezondheidszorg. Ook willen ze veel meer ruimte voor nieuwe, innovatieve vormen van zorg, zoals e-health.

Belemmeringen voor meer zorg in de buurt worden aangepakt
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten gaan belemmeringen wegnemen die het meer in de buurt organiseren van zorg en ondersteuning tegenhouden. Daartoe zijn wijzigingen nodig in de bekostiging en organisatie van de gezondheidszorg. Ook willen ze veel meer ruimte voor nieuwe, innovatieve vormen van zorg, zoals e-health.

Beide bewindspersonen van VWS schrijven dit vandaag in een brief, waarin zij berichten over de stand van zaken rond het meer in de buurt organiseren van zorg en ondersteuning.

Het kabinet beschouwt zorg in de buurt als een topprioriteit. De toename van het aantal chronisch zieken, in combinatie met een krimpende arbeidsmarkt en stijgende kosten, maakt een andere inrichting van zorg en ondersteuning noodzakelijk.

Schippers en Veldhuijzen van Zanten willen het meer organiseren van zorg en ondersteuning in de buurt in samenwerking met de sector vormgeven. Het voorkomt onnodig beroep op zorg of op te zware vormen van zorg. Integraal lokaal maatwerk leidt tot betere dienstverlening aan de burger en eerdere signalering. Daartoe wordt ook de begeleiding uit de AWBZ gedecentraliseerd naar de gemeenten.

Belangrijk onderdeel van de plannen is het weghalen van belemmeringen in de bekostiging. Wanneer eenvoudige zorg die op dit moment in de duurdere ziekenhuizen plaatsvindt, voortaan dichtbij in de buurt van de patiënt wordt geleverd, moet de zorg goedkoper worden. Dit omdat niet langer medisch specialisten deze zorg leveren, maar de huisarts, de wijkverpleegkundige of de praktijkondersteuner, voor wie andere tarieven gelden. De NZa gaat in dat kader de bekostiging van de eerstelijn tegen het licht houden. Bestaande (financiële) schotten tussen stelsels worden aangepast wanneer die adequate zorgverlening in de weg staan. Dit betreft onder andere het borgen van de inzet van wijkverpleegkundigen.

Vernieuwende initiatieven helpen om de samenhang tussen verschillende niveaus van zorg en ondersteuning te versterken. Belemmeringen voor financiering en toetreding van nieuwe zorgvormen als e-health worden daarom weggenomen.

In de loop van 2012 komen Schippers en Veldhuijzen van Zanten met een werkplan, waarin in kaart is gebracht welke juridische, financiële, organisatorische en verzekeringstechnische maatregelen nodig zijn om meer zorg en ondersteuning in de buurt te realiseren.
Bron: VWS