BCG: Kwaliteitsregistratie bespaart miljarden euro's

op .

De politiek, zorgverzekeraars en het medische veld moeten zich maximaal inzetten voor het realiseren van kwaliteitsregistraties. Door nauwgezet de resultaten van medisch specialistische behandelingen te registreren, kunnen ziekenhuizen en artsen van elkaars successen leren. Daardoor zal het aantal complicaties, heroperaties en heropnames dalen. Patiënten krijgen nog betere zorg en er kunnen miljarden euro's worden bespaard.

BCG: Kwaliteitsregistratie bespaart miljarden euro'sDe politiek, zorgverzekeraars en het medische veld moeten zich maximaal inzetten voor het realiseren van kwaliteitsregistraties. Door nauwgezet de resultaten van medisch specialistische behandelingen te registreren, kunnen ziekenhuizen en artsen van elkaars successen leren. Daardoor zal het aantal complicaties, heroperaties en heropnames dalen. Patiënten krijgen nog betere zorg en er kunnen miljarden euro's worden bespaard.Zweden als voorbeeld

Het Financieele Dagblad (FD) van 10 oktober besteedt aandacht aan een rapport van het managementadviesbureau Boston Consultancy Group (BCG) waarin deze conclusies staan. Ziekenhuiszorg kan per jaar 2,3 miljard euro goedkoper als meer en beter zichtbaar wordt gemaakt welke concrete resultaten worden geboekt. De onderzoekers van BCG leiden het rapport 'Zorg voor waarde' hun berekening af van de resultaten die in Zweden met het registreren van kwaliteit worden geboekt. Zweedse specialisten houden van ruim tachtig aandoeningen centraal bij welke resultaten ze met behandelingen boeken. Ze meten bijvoorbeeld hoe vaak complicaties optreden en hoeveel mensen na behandeling overlijden. Omdat in Zweden de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen inzichtelijk zijn gemaakt is de kwaliteit omhoog gegaan en zijn daarmee ook de kosten gedaald, stelt BCG. De informatie werkt als een prikkel voor artsen om de behandeling te verbeteren. Dure behandelingen die weinig opleveren worden sneller gestopt. Waar de Zweden voor 60 procent van de ziekenhuiskosten de opbrengsten kunnen meten, ligt dat in Nederland op zo'n 6 procent. De besparing loopt op tot 4,3 miljard euro in 2020, zo berekende BCG.

BCG beveelt Nederland aan het Zweedse voorbeeld te volgen.Oproep

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Orde van Medisch Specialisten (OMS) roepen daarom alle betrokken partijen op de kwaliteitsregistraties structureel mogelijk te maken. Specialisten hebben al een aantal kwaliteitsregistraties in het leven geroepen, maar een structurele aanpak en financiering ontbreekt nog.Niet wachten op Kwaliteitsinstituut

Op 11 oktober 2011 debatteert de Tweede Kamer over de oprichting van een Nationaal Kwaliteitsinstituut in 2013. 'Daar moeten we niet op wachten. Nu is de tijd rijp dat de registraties, samen met patiëntenverenigingen, ook verder worden uitgebouwd', zegt Anemone Bögels, directeur van het NFK. Ook de OMS wil het voortvarende tempo vasthouden. 'Het initiatief moet bij de beroepsgroep liggen, waarbij nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties een essentiële schakel is', zegt Marcel Daniëls, voorzitter Kwaliteit van de OMS. 'Zo zijn kennis en draagvlak gewaarborgd. Financiële steun is wel noodzakelijk voor het opzetten en bijhouden van deze registraties, want zoals vaak gaan de kosten voor de baten uit.'Harde data en mening patiënten

Ook in Nederland zijn de medisch specialisten aan de slag met het uniform vastleggen van resultaten van behandelingen om vergelijken mogelijk te maken. Inmiddels zijn er goede kwaliteitsregistraties voor de intensive care geneeskunde, de verloskundige zorg, hart- en vaatziekten, staar en darmkanker.  Recent zijn ook registraties voor onder meer blaas-, borst-, long-, slokdarm- en maagkanker gestart. Andere registraties zijn in ontwikkeling zoals die voor de vaatchirurgie 'In samenwerking met patiëntenverenigingen kunnen er mooie kwaliteitslagen gemaakt worden', zegt NFK-directeur Bögels. 'Harde informatie over de resultaten van een behandeling gekoppeld aan hoe de patiënt de kwaliteit van leven na de ingreep ervaart, geven een goed beeld van de zorg.'

Het succes van kwaliteitsregistraties zal ook tijdens het jaarlijks congres van het KWF kankerfonds, vrijdag 14 oktober aanstaande, aan bod komen.
Bron: Zorgmarkt