NZa stelt beloningsplafond ziekenhuizen vast

op .

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de honorariumplafonds voor de beloning van medisch specialisten in de ziekenhuizen vastgesteld. Als de honorariumomzet van de specialisten boven het plafond uitkomt, moet het betreffende ziekenhuis het meerdere afdragen aan het zorgverzekeringsfonds.

NZa stelt beloningsplafond ziekenhuizen vast
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de honorariumplafonds voor de beloning van medisch specialisten in de ziekenhuizen vastgesteld. Als de honorariumomzet van de specialisten boven het plafond uitkomt, moet het betreffende ziekenhuis het meerdere afdragen aan het zorgverzekeringsfonds.
Voor de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten heeft de minister voor volgend jaar in totaal circa twee miljard euro beschikbaar gesteld. Met het door de NZa vastgestelde honorariumplafond weet ieder ziekenhuis nu hoeveel geld er naar de medisch specialisten mag. Op grond van afspraken tussen de Orde, de minister en de ziekenhuizen gaat 80 procent rechtstreeks naar de vrijgevestigd specialisten. De resterende 20 procent verdelen de raad van bestuur en de medisch specialisten in onderlinge onderhandelingen. Specialisten in loondienst vallen niet onder de regeling.
ZBC’s

Naast de ziekenhuizen vallen ook de Zelfstandige Behandelcentra onder het beheersmodel. Zij moeten tot november wachten voor de vaststelling van de honorariumplafonds. Dan heeft de NZa naar eigen zeggen meer gegevens over de groei die de ZBC’s de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.
Mutatieruimte

Van het macrobudget van twee miljard euro is 3,2 procent (65 miljoen euro) bedoeld als mutatieruimte. Als nieuwe instellingen willen toetreden tot de markt of specialisten in een bestaande instelling meer patiënten willen helpen, kunnen zij samen met een verzekeraar vóór 1 april 2012 bij de NZa een verzoek voor extra plafondruimte indienen. Ook als een verzekeraar de zorginkoop van de ene naar een andere instelling wil verplaatsen, kunnen instellingen en verzekeraar gezamenlijk het hele jaar om verschuiving van het plafond vragen.
Bron: Skipr