Pilot functiecreatie bij Elkerliek ziekenhuis

op .

Bij het Elkerliek ziekenhuis (Helmond, Deurne en Gemert) draait de pilot 'functiecreatie'. In deze pilot wordt gekeken hoe bestaande functies of processen kunnen worden aangepast of 'opgeknipt' zodat nieuwe functies ontstaan die vervuld kunnen worden door Wajongers en mensen uit de sociale werkvoorziening.

Pilot functiecreatie bij Elkerliek ziekenhuisBij het Elkerliek ziekenhuis (Helmond, Deurne en Gemert) draait de pilot 'functiecreatie'. In deze pilot wordt gekeken hoe bestaande functies of processen kunnen worden aangepast of 'opgeknipt' zodat nieuwe functies ontstaan die vervuld kunnen worden door Wajongers en mensen uit de sociale werkvoorziening. Het ziekenhuis zet de pilot met name in voor het ontwikkelen van een bruikbare structurele methodiek. Hoe doen zij dit precies? En wat zijn hun bevindingen? Wij spraken met Merel van den Hurk, manager P&O van het Elkerliek ziekenhuis.
Hoe kwam u een aanraking met de pilot functiecreatie (ook wel jobcarving genoemd)?

Van den Hurk: 'De Atlantgroep benaderde vorig jaar het Elkerliek om mee te werken aan een methodiekontwikkeling voor jobcarving in samenwerking met de universiteit Maastricht. De Atlantgroep heeft als doel personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt te trainen en deze tijdelijk of blijvend of te plaatsen binnen de reguliere arbeidsmarkt.Vanuit het perspectief een bijdrage te willen leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en vanuit de visie dat jobcarving in de toekomst, met krapte op de arbeidsmarkt en het moeilijk kunnen vinden van gespecialiseerd personeel, een methodiek kan zijn om functies anders in te vullen, heeft de RvB ingestemd en medewerking toegezegd.'
Welke functies komen in aanmerking voor het splitsen van taken in deze pilot?

'In principe komen alle functies in aanmerking. De pilot behelst een methodiekontwikkeling. We proberen verschillende afdelingen op te nemen in de analyses om data te verzamelen en te bezien of op alle afdelingen mogelijkheden zijn om functies te carven. Tot nu toe hebben we analyse gedaan op radiologie, twee verpleegafdelingen en twee poli's. Volgende week starten we op afdeling P&O. Het is nog wat vroeg om te concluderen dat bepaalde functies wel of juist niet in aanmerking komen. Het gaat om het afsplitsen van elementaire taken, in principe zijn die er in alle functies. De vraag is echter of deze elementaire functies, qua omvang (in tijd) en qua plaats in het totale proces van een afdeling, interessant genoeg zijn om daadwerkelijk een nieuwe functie te creëren en er iemand op te plaatsen. Medio september maken we met bestuur en Atlant de balans op. Het doel is om aan het einde van het project een methodiek te hebben ontwikkeld, die gebruikt kan worden in organisaties die aan de slag willen met jobcarving.'
Hoe bevalt het splitsen van de taken in de praktijk?

'We hebben op afdeling radiologie de analyse afgerond en komen tot de conclusie dat het mogelijk is een functie te creëren van elementaire taken. Het is echter niet zo dat we al iemand geplaatst hebben. Zoals gezegd is 1e insteek van deze pilot 'methodiek ontwikkeling'.
Zou u andere ziekenhuizen aanraden met functiecreatie aan de slag te gaan?

'Ja. Het is interessant om op deze manier naar je werkprocessen en verdeling van taken te kijken op een afdeling. Het geeft inzicht in de processen en de verschillende taken. Belangrijk is dat een organisatie bepaalt met welk doel ze jobcarving willen inzetten.'
Wat zijn de randvoorwaarden voor succesvolle functiecreatie?

'Het onderschrijven van de visie, de noodzaak die er is om op andere manier naar functies te kijken en op die manier nieuwe functies te creëren, die toegankelijk zijn voor laaggeschoolden. Dit vanuit de optiek dat het steeds moeilijker zal worden om gekwalificeerd personeel te vinden.'
Bron: Staz