Rijken betalen meer voor AWBZ en Wmo

op .

Mensen met aanzienlijke vermogens gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen

Rijken betalen meer voor AWBZ en Wmo
Mensen met aanzienlijke vermogens gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen

Het kabinet stemde vrijdag in met een wetsvoorstel daartoe. Het voorstel is een uitwerking van het regeer- en gedoogakkoord. Tot dusver betalen rijkere Nederlanders evenveel als anderen. Vanaf 2013 zal 4 procent van het box 3-vermogen bij het bijdrageplichtige inkomen extra worden meegeteld.
Bron: ANP