B&C: 'Traditionele ggz-instelling delft onderspit'

op .

Ggz-instellingen ontkomen niet aan specialisatie. Anders worden ze links en rechts ingehaald. Dat concludeert adviesbureau Boer & Croon in de strategische marktanalyse 'Van instituten naar ondernemingen in de ggz'.B&C: ‘Traditionele ggz-instelling delft onderspit’

 

Ggz-instellingen ontkomen niet aan specialisatie. Anders worden ze links en rechts ingehaald. Dat concludeert adviesbureau Boer & Croon in de strategische marktanalyse 'Van instituten naar ondernemingen in de ggz'.

Deregulering, toenemende concurrentiestrijd en de opgelegde bezuinigingen dwingen ggz-aanbieders strategiewijzigingen door te voeren. Brian Esselaar, partner bij Boer & Croon stelt dat instellingen een strategie moeten kiezen om de toekomst in eigen hand te houden. “De ontwikkelingen gaan erg snel en vergelijkingen met andere geprivatiseerde branches als luchtvaart en post/telefonie leren ook dat wie het eerste kiest het beste af is. Nu daadkrachtig handelen is belangrijker dan ooit.”
Boer & Croon somber over traditionele ggz

Esselaar is somber over de traditionele instellingen die het hele palet van de geestelijke gezondheidszorg blijven aanbieden. Als ze niet specialiseren, zullen zij het onderspit delven, voorspelt Esselaar. “Traditionele instellingen herbergen te veel verschillende businessmodellen. De concurrentie zal hen links en rechts inhalen. In geheel open marktomstandigheden gaat het om wie de beste propositie voor de doelgroepen biedt en wie het beste kostenniveau hanteert. Waar schaal voor het ene type aanbod wenselijk is, is kleinschaligheid en couleur locale voor andere typen weer dé succesformule. Het voorblijven van ontwikkelingen moet eerste prioriteit zijn. Succesvol inspelen op de veranderende markt vraagt om ondernemerschap.”
Boer & Croon ziet vier ggz-markten

De geestelijke gezondheidszorg is volgens Esselaar zo divers dat het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet mogelijk is om te spreken over dé ggz. Om een valide marktanalyse uit te voeren heeft Boer & Croon de ggz verdeeld in vier categorieën. “We hebben de ggz opgesplitst in zorg dichtbij, standaardiseerbaar, gespecialiseerd en langer durend. Deze vierdeling stelt ons in staat zo secuur mogelijk toekomstscenario’s weer te geven voor de ggz”, aldus Esselaar. De analyse laat zien dat strategische veranderingen vereist zijn voor elke categorie.
Boer & Croon verwacht schaalvergroting en specialisatie

Zorg dichtbij zal zich focussen op eerstelijnszorg en ontwikkelen op lokaal niveau. In praktijk bestaat deze groep uit een- en tweepitters die lokaal samenwerken. In de standaardiseerbare ggz staat schaalvergroting centraal. Hierdoor wordt het vooral een regionale en landelijke business. De hoge kosten voor het ontwikkelen van standaarden vragen om schaalvergroting. In de gespecialiseerde ggz verwacht Boer & Croon een verdere opschaling ten opzichte van het huidige aanbod. Slechts enkele centra in Nederland zullen zich concentreren op specifieke ziektebeelden. De langer durende zorg is lokaal gebonden, maar wel is een minimale schaal vereist om de kosten beheersbaar te houden. In essentie wordt dit een “beschikbaarheidsbusiness”, aldus Esselaar.Bron: Zorgvisie