Onderhandelaarsakkoord cao GGZ

op .

De vakbonden hebben langdurig onderhandeld om een onderhandelaarsakkoord te kunnen sluiten voor een nieuwe cao GGZ.

Onderhandelaarsakkoord cao GGZ
De vakbonden hebben langdurig onderhandeld om een onderhandelaarsakkoord te kunnen sluiten voor een nieuwe cao GGZ. Hieronder de belangrijkste afspraken:

Looptijd: 22 maanden
Loon:

2011  • 0.75 % per 1 augustus 2011 structureel

  • 0.25% per 1 november 2011 eenmalig

  • 0.5% in de eindejaarsuitkering


2012  • 1% per 1 juli 2012 structureel

  • 0.25% per 1 september  2012 eenmalig

  • 0.5% in de eindejaarsuitkering


In totaal dus 3,25% loonsverbetering, waarvan 2,75% structureel.

Reiskosten: Halvering van de eigen bijdrage per 1 januari 2012 (€ 21.65 per maand = 0.75%).

Stagevergoeding: Verhoging stagevergoeding met € 5 euro per maand.

Inzetbaarheid:  Er zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, kansen op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid, WIA  en aantal technische aanpassingen.
De bonden zullen dit akkoord met een positief advies voorleggen aan de leden.


Voor onderhandelaarsaccoord klik hier