NMa gaat op in ACM

op .De nieuwe toezichthouder die per 1 januari 2013 ontstaat door de fusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Consumentenautoriteit (CA) en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) gaat ACM heten: Autoriteit Consument en Markt. De instellingswet ligt nu bij de Raad van State voor advies.

NMa gaat op in ACM

 

De nieuwe toezichthouder die per 1 januari 2013 ontstaat door de fusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Consumentenautoriteit (CA) en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) gaat ACM heten: Autoriteit Consument en Markt. De instellingswet ligt nu bij de Raad van State voor advies.
Nieuwe toezichtautoriteit

De nieuwe toezichtautoriteit krijgt een collegiaal bestuur met drie personen. De organisatie gaat zich richten op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht. Het collegiaal bestuur bewaakt de samenhang tussen deze drie pijlers. In de zogeheten materiële wet worden procedures vereenvoudigd en gestroomlijnd.
Wetstrajecten

De samenvoeging van de drie toezichthouders tot één nieuwe toezichthouder loopt via twee gescheiden wetstrajecten: een instellingswet en een materiële wet. “De instellingswet regelt de instelling van de nieuwe toezichthouder waarbij de onafhankelijkheid is gewaarborgd,” aldus Fonteijn, bestuursvoorzitter van de NMa en collegevoorzitter van OPTA.
Bron: Skipr