Denk mee: taken en competenties Mbo-verpleegkundigen en verzorgenden in de VVT

op .

Het werk van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en in verpleeg-, verzorgingshuizen verandert. Ontwikkelingen als zelfmanagement, zorgtechnologie en het betrekken van vrijwilligers en mantelzorgers zijn van grote invloed op de taken en competenties van deze professionals. Wat betekent dit voor de beroepscompetentieprofielen voor Mbo-verpleegkundigen en verzorgenden in deze branche?

Het werk van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en in verpleeg-, verzorgingshuizen verandert. Ontwikkelingen als zelfmanagement, zorgtechnologie en het betrekken van vrijwilligers en mantelzorgers zijn van grote invloed op de taken en competenties van deze professionals. Wat betekent dit voor de beroepscompetentieprofielen voor Mbo-verpleegkundigen en verzorgenden in deze branche?Denk mee: nieuwe beroepscompetentieprofielen

In opdracht van Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) , is MOVISIE bezig de bestaande beroepscompetentieprofielen aan te passen. Op 10 november 2011 willen we de conceptprofielen graag bespreken met professionals, praktijkopleiders, leidinggevenden en overige experts in de VVT-branche. Het gaat om de beroepscompetentieprofielen van de Mbo-verpleegkundige en verzorgende in de VVT- branche. Graag horen we van u of de profielen een goed beeld geven van wat er nu en in de nabije toekomst wordt verwacht. Geeft het een goed, compleet beeld van het werken in de branche, zijn de termen die gebruikt worden herkenbaar en zijn de profielen te vertalen naar de praktijk? In de profielen gaan we o.a. in op de specifieke taken en competenties van Mbo-verpleegkundige en verzorgende binnen de VVT- branche.

Datum: donderdag 10 november 2011

Tijd: van 13.00 tot 16.30 uur

Plaats: MOVISIE, UtrechtWaarom een beroepscompetentieprofiel?

Het is belangrijk om toekomstige professionals goed voor te bereiden op hun functie. Maar ook voor de huidige Mbo-verpleegkundigen en verzorgenden is het goed om een gedragen beroepscompetentieprofiel te hebben. Door zo’n profiel zijn de verwachtingen over het werk van de beroepsgroep bij alle betrokkenen helder en kunnen ze met plezier en passie hun werk doen.Wilt u meewerken?

Wilt u meewerken aan de nieuwe beroepscompetentieprofielen in de VV- branche? Meld u aan voor de bijeenkomst bij  Doreen Olario. U ontvangt na aanmelding de concepten.Bron: A+O vvt