CAO-overleg GGZ wordt vervolgd

op .

Stand van zaken CAO-overleg GGZ:

De werknemers zijn zeer teleurgesteld dat het overleg voor een nieuwe CAO GGZ is opgeschort. Zij wachten al maanden op een loonsverhoging die personeel in de andere zorgbranches al wel hebben gehad. De bonden zullen tijdens het cao-overleg, dat op 3 oktober wordt hervat, inzetten op een loonsverhoging, die in de pas loopt met de andere branches.

Stand van zaken CAO-overleg GGZ:

De werknemers zijn zeer teleurgesteld dat het overleg voor een nieuwe CAO GGZ is opgeschort. Zij wachten al maanden op een loonsverhoging die personeel in de andere zorgbranches al wel hebben gehad. De bonden zullen tijdens het cao-overleg, dat op 3 oktober wordt hervat, inzetten op een loonsverhoging, die in de pas loopt met de andere branches.GGZ Nederland heeft het overleg vóór de zomervakantie opgeschort tot na Prinsjesdag. De reden daarvoor was dat de situatie binnen de instellingen te onzeker was om door te onderhandelen. Eerst wilde zij meer duidelijkheid over de inhoud en gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen van €600 miljoen die de GGZ gaan treffen. Onduidelijk is het aantal banen dat binnen de GGZ-instellingen mogelijk verloren zal gaan, welke functies dat betreft en welke maatregelen men binnen de instellingen kan treffen om de kosten omlaag te brengen en medewerkers te behouden voor de zorg. GGZ Nederland gaf aan de bezuinigingen niet over de hoofden van de werknemers te willen laten lopen.Bezuinigingen GGZ

Bij veel instellingen leiden bezuinigingen ertoe dat cliënten aan de poort worden geweigerd. Gevolg hiervan is dat de wachtlijsten weer zullen oplopen. Verpleegkundigen, begeleiders en behandelaren vinden het vreselijk om patiënten te moeten afhouden, terwijl het hun vak is om hulp te verlenen.

Nu Prinsjesdag voorbij is verwachten de bonden dat de gevolgen van de overheidsmaatregelen snel duidelijk worden en dat de werkgevers op korte termijn zullen komen met cijfers over de situatie binnen hun instellingen. De bonden gaan ervan uit dat niet alleen de kosten, maar ook de financiële opbrengsten van ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zoals ambulantisering, functiedifferentiatie en zorginnovaties (bijv. doelmatiger bedrijfsvoering en eHealth) daarin worden meegenomen. Daar zijn de afgelopen al jaren opbrengsten geboekt.Mocht het zo zijn dat er banen moeten verdwijnen dan zullen de bonden inzetten op behoud van personeel voor de GGZ en zo nodig het begeleiden van werk naar werk. Door de bezuinigingen zal het werk enerzijds alleen maar zwaarder worden, terwijl anderzijds de toekomstige tekorten door vergrijzing een vaart nemen. Met dit in het verschiet hebben we alle professionals nodig om aan deze uitdaging het hoofd te bieden.Bron: Bonden