Kwaliteitsinstituut ontbreekt op begroting VWS

op .

Niemand weet nog hoeveel het kwaliteitsinstituut gaat kosten. Het prestigieuze instituut dat een grote rol moet gaan spelen in het bepalen van de zorgkwaliteit, staat niet op de begroting die VWS voor Prinsjesdag heeft opgesteld. Terwijl het over anderhalf jaar in werking moet zijn.

Niemand weet nog hoeveel het kwaliteitsinstituut gaat kosten. Het prestigieuze instituut dat een grote rol moet gaan spelen in het bepalen van de zorgkwaliteit, staat niet op de begroting die VWS voor Prinsjesdag heeft opgesteld. Terwijl het over anderhalf jaar in werking moet zijn.VWS meldt dat het geld moet komen uit de begroting van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Hier wordt het kwaliteitsinstituut namelijk ondergebracht. Hoeveel geld er is bestemd voor het kwaliteitsinstituut is onduidelijk. De inhoudelijke bespreking van de CVZ-begroting staat begin november op het programma. Het CVZ verwacht er echter geld bij te krijgen. Een woordvoerder: “Het CVZ krijgt er extra taken bij. De totale CVZ-begroting is niet genoeg om die taken uit te kunnen voeren.” Dit jaar krijgt het CVZ 41 miljoen euro. Dat bedrag is vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Wat het kwaliteitsinstituut de komende jaren gaat kosten, “moet nog worden becijferd”.Leidende instituut

Het kwaliteitsinstituut moet het leidende instituut worden dat kwaliteit in de zorg inzichtelijk maakt en zorgaanbieders in care en cure moet aansporen om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen voor behandelingen. Doen zorgaanbieders dit niet of zijn ze te laat, dan mag het kwaliteitsinstituut zelf eisen vaststellen. Ook het openbaar maken van uitkomsten, zoals de sterftecijfers van ziekenhuizen of het percentage infecties na operaties, behoort tot het beoogde takenpakket. Op dit moment worden deze taken uitgevoerd door verschillende organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het College voor zorgverzekeringen en de Nederlandse Zorgautoriteit.Functioneren in 2013

In 2012 starten de voorbereidingen, in 2013 moet het instituut volledig functioneren. Pieter Vierhout, voorzitter van de Regieraad kwaliteit van zorg, maakt zich niet zo druk. “Het is nog niet uitgekristalliseerd. Het is niet vreemd dat in dit stadium nog weinig bekend is over de kosten. Er zijn delen die worden opgeheven, zoals Zichtbare Zorg en de Regieraad. Men verwacht dat het kwaliteitsinstituut niet meer gaat kosten dan de som van deze delen, eerder minder. Er is nu wel grote zekerheid dat het kwaliteitsinstituut er komt.”


Bron: Zorgvisie