Zzp'ers genegeerd door zorgkantoren

op .

Zorgondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden massaal en structureel afgewezen door de zorgkantoren voor het leveren van AWBZ-zorg. Dat melden verschillende koepelorganisaties in de zorg.

Zorgondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden massaal en structureel afgewezen door de zorgkantoren voor het leveren van AWBZ-zorg. Dat melden verschillende koepelorganisaties in de zorg.”Zzp-ondernemers zijn bij voorbaat kansloos voor contractering door de zorgkantoren, terwijl ook de MKB-bedrijven massaal worden uitgesloten”, zegt voorzitter Mark van Barschot van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). “De zorgkantoren hebben in het verleden al gewaarschuwd dat ze niet in staat zouden zijn om deze bedrijven te contracteren. Nu lijken zij dan ook vooral te zoeken naar redenen om bedrijven niet te hoeven contracteren. Die redenen zijn soms erg pietluttig. Zoals het ontbreken van een plan van aanpak voor het oprichten van een cliëntenraad, of het aanleveren van een jaarplan als tekst in plaats van in tabelvorm.”Persoonsgebonden budget

Ook koepelorganisaties Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ActiZ bevestigen desgevraagd signalen van problemen met contracteren van flexibele zorgleveranciers. Dit is frappant omdat volgend jaar veel extramurale capaciteit nodig is om de maatregel in het persoonsgebonden budget (pgb) op te vangen.CVZ

Michiel Geldof van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) bevestigt dat zorgkantoren geen zzp’ers inhuren. Volgens hem is dat pas mogelijk vanaf 1 januari 2012. “De regel dat zorgkantoren alleen instellingen mogen contracteren verdwijnt pas volgend jaar uit de AWBZ. De verwarring is wellicht veroorzaakt door de bekendmaking van de staatssecretaris een paar maanden geleden dat die regel uit de AWBZ verdwijnt. Hierdoor lijkt het net of die regel nu al niet meer van kracht is, maar dat is dus niet zo.” Aan welke regels zzp’ers en instellingen vanaf 2012 moeten voldoen om gecontracteerd te kunnen worden, is volgens Geldof nog niet duidelijk. Mark van Barschot vreest dat ook in 2012 nog niet gecontracteerd kan worden omdat volgens hem de contracteerruimte al eind dit jaar verdeeld wordt onder de reguliere zorgaanbieders.


Bron: Zorgvisie