Minder uren zorg voor pgb-houders

op .

De 119.000 mensen die door de maatregelen betreffende het persoonsgebonden budget (pgb) in 2015 moeten overstappen naar zorg in natura, dreigen minder uren zorg te krijgen. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) de staatssecretaris van VWS voor.

Indien het ministerie van VWS vasthoudt aan de besparing van negenhonderd miljoen euro op het pgb in 2015, krijgt de doelgroep 26 procent minder zorg. Dat staat in de politiek gevoelige notitie van het CPB over het pgb. Indicaties worden uitgedrukt in bandbreedten van uren, bijvoorbeeld tussen twee en vier uur. Niet iedere cliënt met dezelfde indicatie gebruikt de volle vier uur. In een benchmark van brancheorganisatie ActiZ is berekend welk gedeelte van een indicatie gemiddeld wordt omgezet in uren geleverde zorg. Het CPB baseert zich in zijn notie op deze benchmark en hanteert daarbovenop nog een veiligheidsmarge. Het zogenoemde vulpercentage van zorg in natura (zin) is 53 procent. In het pgb blijkt dat percentage op 72 procent te liggen. Dat betekent dat iemand met een indicatie voor twee tot vier uur in het pgb gemiddeld 2,88 uur krijgt en in natura gemiddeld 2,12 uur. Dat is ongeveer drie kwartier minder.

De 119.000 mensen die door de maatregelen betreffende het persoonsgebonden budget (pgb) in 2015 moeten overstappen naar zorg in natura, dreigen minder uren zorg te krijgen. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) de staatssecretaris van VWS voor.

Indien het ministerie van VWS vasthoudt aan de besparing van negenhonderd miljoen euro op het pgb in 2015, krijgt de doelgroep 26 procent minder zorg. Dat staat in de politiek gevoelige notitie van het CPB over het pgb. Indicaties worden uitgedrukt in bandbreedten van uren, bijvoorbeeld tussen twee en vier uur. Niet iedere cliënt met dezelfde indicatie gebruikt de volle vier uur. In een benchmark van brancheorganisatie ActiZ is berekend welk gedeelte van een indicatie gemiddeld wordt omgezet in uren geleverde zorg. Het CPB baseert zich in zijn notie op deze benchmark en hanteert daarbovenop nog een veiligheidsmarge. Het zogenoemde vulpercentage van zorg in natura (zin) is 53 procent. In het pgb blijkt dat percentage op 72 procent te liggen. Dat betekent dat iemand met een indicatie voor twee tot vier uur in het pgb gemiddeld 2,88 uur krijgt en in natura gemiddeld 2,12 uur. Dat is ongeveer drie kwartier minder.Besparing teniet

De uren professionele zorg zijn weliswaar duurder dan de uren zorg uit een pgb betaald, maar het kabinet gaat er bij zijn besparing van uit dat er minder uren professionele zorg geleverd zullen worden. Het CPB waarschuwt de staatssecretaris dat die besparing teniet gedaan kan worden als mensen hun indicatie op dezelfde manier gaan benutten als toen zij nog een pgb hadden. “De staatssecretaris heeft in overleg met de Kamercommissie aangegeven dat deze groep dezelfde hoeveelheid zorg zou moeten ontvangen. Ons zijn echter geen concrete maatregelen terzake bekend om in deze berekening mee te kunnen nemen", aldus het CPB.


Bron: Zorgvisie