Kabinetsbegroting erkenning belang goede ouderenzorg

op .

ActiZ is in grote lijnen positief over het financiële kader van het kabinet voor 2012 voor de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT). De begroting is een erkenning van het belang van goede zorg voor ouderen. Recent sloot ActiZ een convenant met VWS over de structurele extra middelen voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook voor de thuiszorg zien de cijfers voor 2012 er voor het eerst sinds jaren weer positiever uit. Wel roept ActiZ het kabinet op om aanvullend beleid te ontwikkelen om de extramurale zorg in de toekomst te versterken. Eerste prioriteit ziet ActiZ in het wegnemen van drempels in wet- en regelgeving zodat zorgorganisaties straks zorg kunnen leveren waarbij PGB-houders de regie op hun leven houden.

 

ActiZ is in grote lijnen positief over het financiële kader van het kabinet voor 2012 voor de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT). De begroting is een erkenning van het belang van goede zorg voor ouderen. Recent sloot ActiZ een convenant met VWS over de structurele extra middelen voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook voor de thuiszorg zien de cijfers voor 2012 er voor het eerst sinds jaren weer positiever uit. Wel roept ActiZ het kabinet op om aanvullend beleid te ontwikkelen om de extramurale zorg in de toekomst te versterken. Eerste prioriteit ziet ActiZ in het wegnemen van drempels in wet- en regelgeving zodat zorgorganisaties straks zorg kunnen leveren waarbij PGB-houders de regie op hun leven houden.


In de visie van ActiZ staan keuzevrijheid en eigen regie van cliënten centraal. Daarom is ActiZ geen voorstander van de PGB-maatregelen. Gezien de kabinetsplannen willen ActiZ en haar leden zich echter goed voorbereiden zodat zij PGB-cliënten in de toekomst zo optimaal mogelijk kunnen helpen. Helpen met zorg waarbij de PGB-cliënten ook daadwerkelijk hun eigen regie behouden. Veel zorg kan al geboden worden vanuit de reguliere zorgorganisaties. Belemmeringen zijn er echter ook nog. Zo staat regelgeving rond arbeidstijden haaks op het flexibel kunnen leveren van zorg. Ook de huidige kwaliteitseisen, bekostigingsystematiek en registratieregels belemmeren nu het leveren van maatwerk aan een PGB-cliënt. ActiZ is over al deze zaken volop in gesprek met VWS. De constructieve opstelling van de staatssecretaris geeft ActiZ vertrouwen dat VWS werk wil maken van het wegnemen van barrières.


Convenant extra middelen

Belangrijk onderdeel van de VWS begroting betreft het convenant en het extra geld voor de zorgzwaartepakketten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarmee wordt de zorgkloof tussen zorg en vergoeding die door jarenlange bezuinigingen was ontstaan weer gedicht. Met deze structureel extra middelen kunnen de verpleeg- en verzorgingshuizen meer investeren in de kwaliteit van zorg. Het geld is bedoeld om nieuwe medewerkers aan te nemen en mensen extra te scholen en op te leiden. De inzet van de middelen moet bijdragen aan het toekomstbestendig houden van de zorg. Voor verpleeg- en verzorgingshuizen gaat het om het aantrekken van 8.500 van de 12.000 nieuwe mensen.


Zorg thuis

Voor de de zorg thuis ziet de begroting er ook wat gunstiger uit. De landelijke tarieven voor 2012 stijgen met ruim 4%; deels echter ter compensatie van de tarieven van dit jaar. Verder is dankzij een door ActiZ aangespannen en gewonnen rechtszaak een korting van anderhalf procent voorkomen. Ook in volume is er een lichte groei voor volgend jaar.

Met haar begroting schept het kabinet voor het eerst in jaren weer meer ruimte voor de zorg voor cliënten in een verpleeg- of verzorgingshuis of zorg thuis. ActiZ doet echter wel een dringend beroep op de zorgkantoren om kortingen op de tarieven achterwege te laten en de groei in volume ook volledig te benutten en contracteren.


Zorg op afstand

Goed nieuws voor de sector en voor cliënten betreft de financiering van zorg op afstand. Eindelijk heeft het kabinet besloten om zorg op afstand structureel te bekostigen. ActiZ heeft zich hier jarenlang voor ingezet. Met de structurele financiering kan zorg op afstand nu breed uitgerold worden en dat helpt mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en zelfstandig te blijven. Wel vindt ActiZ dat het kabinet meer moet inzetten om zelfstandig wonen en leven met inzet van extramurale zorg te ondersteunen.


Bron: ActiZ