Winstgevendheid zorgsector daalt vijf procent

op .

De winstgevendheid van zorginstellingen is in 2010 met bijna vijf procent afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit een onderzoek van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Intrakoop heeft de jaarverslagen van 1155 zorginstellingen in ons land geanalyseerd.

De winstgevendheid van zorginstellingen is in 2010 met bijna vijf procent afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit een onderzoek van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Intrakoop heeft de jaarverslagen van 1155 zorginstellingen in ons land geanalyseerd.

De kosten zijn met 6,3 procent sterker gestegen dan de opbrengsten, die met 5,8 procent zijn gestegen.De marktomgang van de zorgsector, uitgedrukt in bedrijfsopbrengsten bedraagt in 2010 ruim 52 miljard euro. De personeelskosten voor personeel in loondienst vormen met 62 procent de grootste kostenpost van zorginstellingen, gevolgd door inkoopgerelateerde kosten. Met 15,2 miljard euro maken inkoopgerelateerde kosten 30 procent uit van de totale kosten van de zorg. Zo'n 7 procent komt voor rekening van afschrijvingen, en dan zijn er nog enkele kleine overige kostenposten.Matigend effect inkoop

De inkoopgerelateerde kosten zijn met 2,7 procent het minst gestegen van alle kosten. Het totaal aan inkoopgerelateerde kosten in 2010 bedraagt 15,2 miljard euro en vertegenwoordigt daarmee een aandeel van 30 procent in de totale kosten.

“De zorg is in deze tijd van economische malaise een groeimarkt. Met name de omzet van ziekenhuizen groeit met maar liefst 9,1 procent. Dat is aan de ene kant goed nieuws, maar aan de andere kant moet de zorg natuurlijk wel betaalbaar blijven. Inkoop levert daaraan een belangrijke bijdrage. Waar personeelskosten en afschrijvingen forse stijgingen laten zien, zorgt inkoop voor een matigend effect op de stijging van de totale kosten”, zegt Intrakoop-directeur Frank Kaptein.Eigen vermogen

Ondanks de verminderde winstgevendheid stijgt het eigen vermogen van zorginstellingen in Nederland met 9,2 procent tot een totaal van 8,7 miljard euro in 2010. De gemiddelde solvabiliteit bedraagt 17 procent. De cure scoort hier significant lager dan de care.Instellingen

Instellingen uit de middencategorie (50 tot 200 fte) presteren het best. Zij hebben met 6 procent de hoogste bedrijfsresultaatratio (jaarresultaat gedeeld door de opbrengsten). Instellingen die groter of kleiner zijn hebben gemiddeld een bedrijfsresultaatratio van 3 procent.Personeelskosten

De kosten voor personeel in loondienst vormen met 62 procent de grootste kostenpost van zorginstellingen, gevolgd door inkoopgerelateerde kosten. Met 15,2 miljard euro maken zij 30 procent uit van de totale kosten van de zorg. Zo’n 7 procent komt voor rekening van afschrijvingen, en dan zijn er nog enkele kleine overige kostenposten.