Onvoldoende beweging bij werkgevers voor cao Jeugdzorg

op .

Werkgevers Jeugdzorg komen nog onvoldoende in beweging voor een goede cao. De bonden zijn teleurgesteld. Medio oktober praten de partijen verder om tot een nieuwe cao te komen.

Werkgevers Jeugdzorg komen nog onvoldoende in beweging voor een goede cao. De bonden zijn teleurgesteld. Medio oktober praten de partijen verder om tot een nieuwe cao te komen.


Op 15 september hebben  de bonden voor de vierde keer overleg gehad met Jeugdzorg Nederland om te komen tot een nieuwe cao. Bonden hadden goede hoop om aan het einde van de dag met afspraken naar huis te gaan. De vakbonden zijn werkgevers op een aantal terreinen tegemoet gekomen. Helaas bleek dat onvoldoende om aan werkgeverszijde tot beweging te komen.


Een van de cruciale onderwerpen waar het om gaat, is de ombouw van wachtgeldregeling 1. Werkgevers houden hierbij strak vast aan een aantal vooraf door henzelf bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden vooraf zijn voor de bonden een groot struikelblok.

Het loonbod ligt ook nog niet op het niveau wat bonden voor ogen hebben. Dus ook daar zal nog iets moeten gebeuren. Ook de reiskosten regeling is al vele jaren onderwerp van gesprek en het ziet er naar uit dat men wederom niet in staat zal blijken om een aanvaardbare regeling aan onze werknemers voor te leggen.


De bonden hebben aan het einde van de onderhandelingen aangegeven het jammer te vinden dat er alleen maar naar beneden gedacht wordt. Zij zijn teleurgesteld dat er nog geen nieuwe afspraken gemaakt konden worden.

 Medio oktober zal er opnieuw met elkaar gesproken gaan worden.Bron: Bonden