NMa steunt verplichte fusie-effectrapportage

op .

Het plan van minister Schippers om zorginstellingen te verplichten om bij fusies een effectrapportage op te stellen, wordt gesteund door Henk Don, voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dit bleek tijdens een gesprek met de Tweede Kamer.

Het plan van minister Schippers om zorginstellingen te verplichten om bij fusies een effectrapportage op te stellen, wordt gesteund door Henk Don, voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dit bleek tijdens een gesprek met de Tweede Kamer.


In het gesprek bracht Don naar voren dat hij het verstandig vindt om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een wettelijk verankerde rol te geven bij fusieplannen in de zorg.


‘Als NMa kijken wij uitsluitend naar mededingingsaspecten. Of de fusie als zodanig een goed plan is, daar gaan wij niet over. Met het oog op het borgen van het publieke belang van een fusie vind ik het een goede zaak dat de NZa en de IGZ hierbij worden betrokken. Uiteraard is een fusie in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de desbetreffende instellingen, maar het is wel zo verstandig om er controle op te zetten of ze hierover voldoende afstemmen met hun stakeholders’, aldus Don.


De Brancheorganisaties Zorg (BoZ), waar de NVZ deel van uitmaakt, heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat meer fusietoezicht door de IGZ en de NZa niets toevoegt. Uiteraard moeten fusies goed doordacht worden, en moeten zorginstellingen belanghebbenden, zoals patiëntenraden en cliëntenraden, daar voldoende bij betrekken. Maar in de praktijk gebeurt dat ook, stelt BoZ. Daaraan liggen zowel zelfregulering van de branche (de governancecode) als verschillende wettelijke regelingen ten grondslag. De overheid moet dan ook niet via de IGZ of NZa op de stoel van de bestuurder willen plaatsnemen. Bovendien stuiten de voorgestelde maatregelen op Europeesrechtelijke bezwaren.


Op 5 oktober overlegt de Tweede Kamer met de minister over fusies in de zorgsector. Daarbij zal het ook gaan over verticale integratie (integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders) en over de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van de IGZ om instellingen op basis van kwaliteitsoverwegingen op te splitsen.


Bron: NVZ