VUmc en AMC willen intensief samenwerken

op .

AMC en VUmc in Amsterdam willen intensief samenwerken. Ze onderzoeken komend jaar de mogelijkheden om tot een Academisch Medische Alliantie Amsterdam te komen. Vrijdag ondertekenen de voorzitters raden van bestuur van beide ziekenhuizen een intentieverklaring hiertoe.

AMC en VUmc in Amsterdam willen intensief samenwerken. Ze onderzoeken komend jaar de mogelijkheden om tot een Academisch Medische Alliantie Amsterdam te komen. Vrijdag ondertekenen de voorzitters raden van bestuur van beide ziekenhuizen een intentieverklaring hiertoe.Mogelijkheden

De alliantie beoogt vergaande samenwerking, maar geen fusie. Het komend jaar onderzoeken projectgroepen voor dertien thema's de mogelijkheden tot samenwerking. Dat betreft onder andere hart-, long- en vaatziekten, neurowetenschappen, oncologie, immunologie en transplantatie, vrouw & kind en acute zorg. Hierbij houden beide partijen rekening met de verplichtingen die voortvloeien uit de Mededingingswet. De ziekenhuizen hebben met de samenwerking drie doelstellingen voor ogen:

• verhoging van kwaliteit van de zorg voor specifieke patiëntengroepen met complexe aandoeningen: meer innovatie, grotere toegankelijkheid en doelmatigheid;

• intensivering van de coördinatie en regie van de acute zorg;

• het creëren van centers of excellence voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en academische patiëntenzorg.Definitief plan

Het streven is om in september 2012 een definitieve samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. De verschillende thema’s zijn beschreven in een visiedocument.

Het in kanker gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis voegt zich naar verwachting later bij de alliantie.Kabinetsbeleid

Het kabinet wil dat ziekenhuizen zich specialiseren op het gebied van bepaalde ziekten en operaties. Dat is efficiënter en komt de kwaliteit van zorg ten goede. De twee ziekenhuizen bereiden zich nu voor op die nieuwe ontwikkeling. Het is voor het eerst dat academische ziekenhuizen aangeven samen het werk te willen verdelen.