80-plusser mag direct naar verzorgingshuis

op .Ouderen boven de 80 jaar die in een verpleeg- of verzorgingshuis willen, kunnen voortaan rechtstreeks bij de instelling aankloppen.

Ouderen boven de 80 jaar die in een verpleeg- of verzorgingshuis willen, kunnen voortaan rechtstreeks bij de instelling aankloppen. Ze hoeven dan niet meer langs het CIZ, de instelling die het recht op langdurige zorg bepaalt. Die stelt alleen nog formeel vast waar een cliënt voor in aanmerking komt.Kabinetsbesluit

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Ook doven en blinden hoeven voor zorg op grond van de AWBZ niet meer naar het CIZ.Bron: ANP