Cli├źntenondersteuning op de helling

op .

Organisaties zoals MEE, die mensen met een beperking ondersteunen, willen duidelijkheid over de overheveling van het budget voor cliëntenondersteuning uit de AWBZ naar de Wmo. Zij vrezen dat het ongeoormerkte geld voor iets anders aangewend zal worden dan voor het ondersteunen van mensen met een beperking.

Organisaties zoals MEE, die mensen met een beperking ondersteunen, willen duidelijkheid over de overheveling van het budget voor cliëntenondersteuning uit de AWBZ naar de Wmo. Zij vrezen dat het ongeoormerkte geld voor iets anders aangewend zal worden dan voor het ondersteunen van mensen met een beperking.In een brief van 22 juni heeft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS aangekondigd dat het budget voor cliëntenondersteuning van de AWBZ naar de Wmo gaat. Het gaat hierbij om de dienst die cliënten en mantelzorgers ondersteunt bij het vinden van een passende vorm van zorg. Het is nog niet bekend wanneer de overheveling van het budget voor cliëntondersteuning plaats gaat vinden en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren. MEE, veruit de grootste organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, wilde een centraal budget houden maar heeft de overheveling niet kunnen voorkomen. Op 28 september zal hierover in een debat in de Tweede Kamer worden gesproken.Termijn

“Voor MEE is het van belang dat snel duidelijk wordt op welke termijn het budget overgaat naar de Wmo en welke waarborgen er komen voor de continuïteit van de cliëntondersteuning”, zegt directeur Jan de Vries van de landelijke brancheorganisatie MEE Nederland.“De doelgroep wordt geraakt door een opeenstapeling van veel verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld door de ingrepen in de Wajong, overheveling van de begeleiding, de Wsw, pgb en noem maar op. Juist nu is professionele cliëntondersteuning voor hen van groot belang. Kennis van en ervaring met mensen met beperkingen is daarbij onmisbaar. Het is dan ook niet wenselijk dat MEE in diezelfde periode zelf grote veranderingen moet doorvoeren. Dat is beslist niet in het belang van deze kwetsbare doelgroep”, zegt de Vries.KansPlus

Niet alleen MEE doet aan cliëntenondersteuning. Ook belangenbehartigers als KansPlus doen aan cliëntenondersteuning. Directeur Jo Terlouw zegt: “Ik vind het belangrijk om de kanttekening te maken dat het bij cliëntenondersteuning niet alleen om MEE gaat. Wij helpen specifiek mensen met een verstandelijke beperking.“ KansPlus trok samen met MEE op om het centrale budget te behouden. “Helaas is het ons niet gelukt het tij te keren”, zegt Terlouw. “Tot overmaat van ramp wordt het budget van regionale belangenbehartigers ook gedecimeerd. Je kunt nu al uittekenen wat dat voor gevolgen zal hebben. Er zal straks in iedere gemeente slechts een verdwaalde ambtenaar over zijn die zich met cliëntenondersteuning bezighoudt. En zeker voor mensen met een verstandelijke beperking is dat desastreus.”Bron: Zorgvisie