Convenant langdurige zorg getekend

op .

Het convenant over de besteding van de extra middelen voor de langdurige zorg is op 5 september getekend door de betrokken brancheorganisaties en het ministerie van VWS. Belangrijkste onderdeel van het convenant is het extra geld voor de zorgzwaartepakketten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarmee wordt de zorgkloof tussen zorg en vergoeding die door jarenlange bezuinigingen was ontstaan weer gedicht.

Het convenant over de besteding van de extra middelen voor de langdurige zorg is op 5 september getekend door de betrokken brancheorganisaties en het ministerie van VWS. Belangrijkste onderdeel van het convenant is het extra geld voor de zorgzwaartepakketten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarmee wordt de zorgkloof tussen zorg en vergoeding die door jarenlange bezuinigingen was ontstaan weer gedicht.


In het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet in 2010 presenteerde zijn extra middelen uitgetrokken voor verbetering van de kwaliteit van de langdurige zorg. In het afgelopen half jaar hebben betrokken partijen gesproken over de manier waarop deze middelen het best kunnen worden ingezet. De afspraken hierover zijn neergelegd in een convenant dat de staatssecretaris van VWS en brancheorganisaties van ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en welzijn maandag 5 september ondertekenden.Meer handen

Centraal in het convent staat het extra geld voor de zorgzwaartepakketten. Daarmee kunnen de zorgorganisaties meer investeren in de kwaliteit van zorg. Het geld is bedoeld om medewerkers extra te scholen en meer nieuwe medewerkers op te leiden en aan te nemen om het huidige aantal cliënten te verzorgen. Kortom, het gaat om meer en goed getrainde handen aan het bed. De zorgorganisaties zullen ook moeten laten zien dat hier zij daadwerkelijk werk van maken.Kloof gedicht

Met deze ophoging van de ZZP-tarieven wordt in feite een eerdere korting op de tarieven ongedaan gemaakt. In de afgelopen jaren was steeds aan de tarieven geschaafd om bezuinigingen in de zorg mogelijk te maken. Daardoor was een zorgkloof ontstaan tussen de benodigde zorg en de zorg die de zorgorganisaties vergoed kregen. Met deze aanpassing van de tarieven wordt in feite deze kloof overbrugd.Plan van aanpak

De toekenning van de extra middelen vindt plaats binnen het reguliere inkoop- en contracteertraject voor de AWBZ zorg in 2012. Om aanspraak te maken op het geld, moeten alle zorgorganisaties een plan van aanpak maken om in 2012 extra personeel te trainen en aan te nemen. Eind 2013 zal het doel van 8500 extra mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen behaald moeten zijn.Zorg thuis

Hoewel partijen blij zijn met het extra geld, met name voor de verpleeg- en verzorgingshuizen, hadden zij graag gezien dat de extra middelen ook ingezet hadden kunnen worden voor de zorg thuis. Het regeerakkoord geeft aan dat ouderen langer thuis blijven wonen en langer zorg in hun eigen omgeving moeten kunnen ontvangen. Dat vergt ook structurele investeringen in de zorg thuis en technologie die zelfstandigheid thuis ondersteunt. 


Bron: ActiZ