Schulden ziekenhuizen stijgen tot 18 miljard euro

op .

De totale schulden van de Nederlandse ziekenhuizen zijn gestegen tot 18,1 miljard euro. Hier staat een eigen vermogen van 3,1 miljard euro tegenover. Daarmee is de relatieve schuldpositie flink verslechterd.

De totale schulden van de Nederlandse ziekenhuizen zijn gestegen tot 18,1 miljard euro. Hier staat een eigen vermogen van 3,1 miljard euro tegenover. Daarmee is de relatieve schuldpositie flink verslechterd. Bedroeg het verschil tussen totale schuld en eigen vermogen in 2004 nog 12 miljard euro, nu is dit 15 miljard euro. Dit becijfert adviesbureau Quintessence HealthCare (QHC).

Volgens QHC voldoet 55 procent van de ziekenhuizen niet aan de solvabiliteitsnorm van vijftien procent die het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) hanteert. Wordt de bancaire solvabiliteitsnorm van 20 procent gehanteerd, dan staan bijna acht van de tien instellingen er zorgelijk voor. Nullijn

Veel ruimte om de financiële positie te verbeteren is er de komende jaren niet voor de ziekenhuizen. Op grond van het bestuurlijk akkoord dat minister Schippers, de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen voor de zomer hebben gesloten, mag de omzet in de sector jaarlijks maar met netto 2,5 procent groeien. De zorgverzekeraars hebben recentelijk aangegeven dat dit de facto neerkomt op een nullijn.Faillissementen

Gezien de penibele financiële situatie zijn faillissementen onder ziekenhuizen volgens QHC niet te vermijden. Met name algemene ziekenhuizen die alleen basiszorg aanbieden en sterk afhankelijk zijn van het B-segment, komen volgens QHC in de verdrukking. De problemen zullen zich met name manifesteren in regio’s waar krimp, vergrijzing en een afnemende arbeidsmarkt optreden, zoals Oost-Groningen, Noordwest Drenthe, Limburg en Zeeland.Overnames

Met het oog op de financiële problemen voorziet  QHC verdere concentratie in de ziekenhuissector. Kleine ziekenhuizen zullen worden overgenomen door topklinische dan wel universitaire medische centra. Slecht renderende maatschappen van kleine instellingen zullen daarnaast worden uitgekocht door grotere maatschappen uit grote medische centra.  Opdracht

Volgens QHC hebben alleen instellingen die de samenwerking met grotere collega’s aangaan op het gebied van concentratie en spreiding én durven te investeren in ketenzorg met verpleeg- en verzorgingshuizen kans op een zelfstandige toekomst. De opdracht aan bestuurders is daarbij volgens QHC dat ze buiten de eigen kaders durven te treden.Bron: Skipr