Hevige kritiek op korten chronisch zieken

op .

 


Oppositiepartijen in de Tweede Kamer en de CG-raad, de belangenorganisatie van chronisch zieken en gehandicapten, spreken schande over uitgelekte kabinetsplannen om de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten te halveren.

Wtcg-vergoeding

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer en de CG-raad, de belangenorganisatie van chronisch zieken en gehandicapten, spreken schande over uitgelekte kabinetsplannen om de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten te halveren.Wtcg-vergoeding

Het gaat om de zogenoemde wtcg-vergoeding, een jaarlijkse tegemoetkoming in de zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten. In totaal gaat daar nu 580 miljoen euro in om. De regeling kent afhankelijk van de leeftijd tegemoetkomingen van tussen 153 en 510 euro. Er maken ongeveer 2 miljoen mensen gebruik van.Uitgelekte plannen 'halve verhaal'

Ingewijden hebben de bezuinigingen bevestigd, maar volgens de woordvoerder van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) is dit maar het “halve verhaal”. Hij wijst erop dat er de afgelopen jaren al veel debat is geweest over de regeling, omdat de vergoeding ook terechtkwam bij mensen die haar niet nodig hadden. Hij verwijst naar Prinsjesdag voor de inhoud van Schippers' plannen.Kritiek en verontwaardiging

Nadat de plannen dinsdag waren uitgelekt, trokken PvdA, ChristenUnie en de SP onmiddellijk aan de bel. PvdA-leider Job Cohen is geschokt. “Het kabinet heeft al maatregel op maatregel gestapeld en daarmee chronisch zieken en gehandicapten aan de rand van de samenleving gezet. Het kan niet waar zijn dat het kabinet daarbovenop nu ook nog eens een halvering van de tegemoetkoming stapelt en mensen zo over de rand duwt”, aldus Cohen.

“Ik ben hevig verontwaardigd. Het zijn opnieuw de chronisch zieken en gehandicapten die gepakt worden door het kabinet”, zei ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman. “Op de wtcg-uitkering valt genoeg kritiek te leveren. Die zou zeker verbeterd moeten worden, maar niet gehalveerd.” SP-Kamerlid Renske Leijten wil na het reces snel een debat met minister Schippers.Koopkracht

De CG-raad zei dat chronisch zieken en gehandicapten er in koopkracht met dit kabinet het hardst van allemaal op achteruitgaan. Volgens de Raad is het onacceptabel dat er opnieuw wordt ingegrepen in het inkomen van de achterban.De wtcg-vergoeding bestaat ongeveer 2 jaar en geeft chronisch zieken en gehandicapten automatisch een vergoeding voor extra kosten die ze wegens hun aandoeningen moeten maken. Zo moeten ze mogelijk door hun ziekte extra veel stoken of dure, speciaal aangepaste schoenen kopen wegens hun handicap.Bron: ANP