Wolbert: 'Kabinet geeft VVT oppotpremie'

op .

 Instellingen in de verzorging, verpleging en thuiszorg zullen de kabinetsgelden voor extra personeel niet inzetten om nieuwe werknemers aan te trekken, maar om de eigen vermogenspositie te versterken. Dat voorspelt PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert in het septembernummer van Markant.


 
Instellingen in de verzorging, verpleging en thuiszorg zullen de kabinetsgelden voor extra personeel niet inzetten om nieuwe werknemers aan te trekken, maar om de eigen vermogenspositie te versterken.Instellingen in de verzorging, verpleging en thuiszorg zullen de kabinetsgelden voor extra personeel niet inzetten om nieuwe werknemers aan te trekken, maar om de eigen vermogenspositie te versterken. Dat voorspelt PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert in het septembernummer van Markant.  “Die verpleeghuizen hebben echt niet per 1 januari twaalfduizend mensen op de stoep staan”, zegt Wolbert in Markant. “Die krijgen straks geld dat ze niet nodig hebben. Ik kan u voorspellen waar dat geld naartoe gaat. De reserves staan er straks veel minder slecht voor.”Gouden kansen

Wolbert had liever gezien dat staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten een deel van de extra gelden had ingezet om ter verzachting van de ingrepen in het persoonsgebonden budget (PGB). “Het is angstwekkend om te zien hoe de bedragen die worden bezuinigd op het pgb, lijken op de bedragen die naar de verpleeghuizen gaan”, aldus Wolbert. “De staatssecretaris heeft gouden kansen laten liggen. Met een paar maatregelen was het mogelijk geweest om de instroom in het pgb te beperken. Volgens de PvdA hadden al die rigoureuze kortingen dan achterwege kunnen blijven. Ze had dan niet onmiddellijk per 1 januari op het pgb kunnen bezuinigen, maar tijdelijk het extra geld voor die verpleeghuizen moeten gebruiken.”Amendement

Wolbert zegt in Markant nog wel alles in het werk te zullen stellen om de inperking van het pgb tegen te gaan. “Bij de Raad van State ligt nu ook het wetsvoorstel om het pgb uit de Wmo te slopen”, zegt Wolbert. “Nou, dat gaan we terug amenderen. En dan hoop ik dat de VVD zo dapper is om mee te doen. Ik ga er ook echt van uit dat de VVD het amendement gaat steunen om het pgb in de Wmo te houden, want het pgb is een belangrijk VVD-onderwerp.”Bron: Skipr