Keurmerk scheidt kaf van koren bij zorgsites

op .

 


Websites met medische en gezondheidsinformatie krijgen een eigen keurmerk. Het zogenaamde ZegelGezond moet internetgebruikers in de gelegenheid stellen om de kwaliteit van online medische informatie in te schatten.

Websites met medische en gezondheidsinformatie krijgen een eigen keurmerk. Het zogenaamde ZegelGezond moet internetgebruikers in de gelegenheid stellen om de kwaliteit van online medische informatie in te schatten.Nederland telt naar schatting vijftien duizend websites over gezondheid en medische zaken, gericht op het grote publiek. Dit aantal groeit nog steeds, evenals de bezoekersaantallen. Maar het is vaak onduidelijk hoe objectief en betrouwbaar ze zijn.  Veel sites zijn vaak verouderd, onduidelijk of incompleet en soms zelfs onjuist.Geen instituut

Voor het Innovatiefonds Zorgverzekeraars reden om te zoeken naar een waarderingssysteem. "Nadrukkelijke voorwaarde was dat dit niet tot een miljoenenkostend en groot instituut zou leiden", aldus directeur Ine van Hest van het Innovatiefonds, dat de start van ZegelGezond financieel mogelijk maakt, in Trouw. Zegelgezond moet uiteindelijk zichzelf bedruipen met abonnementsgelden, te betalen door wie het kwaliteitszegel voert.Expertpanels

Voor de waardering van de sites mikt ZegelGezond, net als bijvoorbeeld internetencyclopedie Wikipedia, op crowdsourcing. Interngebruikers stellen hierbij hun kennis belangeloos ter beschikking. Bedrijven, maar ook bijvoorbeeld patiëntenorganisaties, huisartsen of apothekers die het Zegelgezond-logo op hun website willen voeren, moeten hun site ter waardering voorleggen aan twee online-expertgroepen: vakexperts en publieksexperts. De eerste groep zal bestaan uit bijvoorbeeld artsen, apothekers en verpleegkundigen, de tweede uit sitegebruikers, zoals patiënten, leden van een patiëntenvereniging of bijvoorbeeld sporters. Beide groepen geven de site vervolgens een cijfer, dat naast het logo op de website moet komen te staan.Transparantie

De informatie voor ZegelGezond wordt vooral getoetst op transparantie. Daarbij gaat het ondermeer om contactgegevens,  duidelijkheid over de intentie, heldere scheiding tussen reclame en inhoud en goede privacyverklaring. ZegelGezond wil websites stimuleren om zichzelf te verbeteren en neemt ze om die reden op in een zoekmachine, zodat het publiek die informatie snel en gemakkelijk kan vinden.Bestuur

Zegelgezond wordt geëxploiteerd door een onafhankelijke stichting. In het stichtingsbestuur zitten leden die zijn voorgedragen door patiëntenorganisatie NPCF/CG-raad, artsenorganisatie KNMG, en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zit in bestuur, omdat gemeenten steeds meer gezondheidstaken gaan uitvoeren. Is Zegelgezond eenmaal rendabel, dan wordt de winst onder andere gebruikt voor verlaging van het abonnementsgeld. Dat varieert nu, afhankelijk van de site-omvang, van vijfhonderd tot meer dan zesduizend euro. Zegelgezond zou, als het initiatief aanslaat, wereldwijd het eerste online waarderingssysteem zijn van publieksinformatie over gezondheids- en medische sites, claimt ontwikkelaar en beheerder Mediavedi.Bron: Skipr