NZa verscherpt toezicht bijbetalingen AWBZ

op .

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verscherpt het toezicht op bijbetalingen in AWBZ-instellingen en maakt de namen van overtredende AWBZ-instellingen bekend. Aanleiding hiervoor is dat de NZa opnieuw tientallen meldingen heeft ontvangen van vermoedelijk onterechte bijbetalingen in de AWBZ.NZa verscherpt toezicht bijbetalingen AWBZDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verscherpt het toezicht op bijbetalingen in AWBZ-instellingen en maakt de namen van overtredende AWBZ-instellingen bekend. Aanleiding hiervoor is dat de NZa opnieuw tientallen meldingen heeft ontvangen van vermoedelijk onterechte bijbetalingen in de AWBZ. Omdat de zorgkantoren dit moeten controleren, zal de NZa ook de namen van de zorgkantoren bekend maken bij overtredingen.
Onterechte betalingen

Vorig jaar kwam naar voren dat sommige instellingen onterecht geld vragen voor diensten die in het verzekerde pakket vallen. De NZa heeft de meldingen onderzocht en de zorginstellingen en controlerende zorgkantoren hierop aangesproken. Daarbij heeft  het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de regels rond de bijbetalingen verduidelijkt zodat instellingen weten wat ze wel en niet mogen vragen. Ook hebben cliëntenorganisaties de ondersteuning van de cliëntenraden in de instellingen verbeterd volgens de NZa. Na deze acties ontving de NZa een aantal maanden geen meldingen meer, maar inmiddels zijn er weer tientallen signalen binnengekomen.
Sancties

Op dit moment controleert de NZa de meldingen bij vier AWBZ-instellingen. Is er sprake van onterechte bijbetalingen,  dan zal de NZa direct handhaven en de namen van deze instellingen bekendmaken. De NZa laat weten ook de naam van het betreffende zorgkantoor bekend te maken en het zorgkantoor te dwingen om alsnog zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Rechten cliënt

Bewoners van een AWBZ-instelling hebben recht op een aantal producten en diensten. Bijvoorbeeld het schoonmaken van hun kamer, algemene lichamelijke verzorging en voeding. Voor aanvullende diensten moeten zij bijbetalen, denk bijvoorbeeld aan het bezoek aan de kapper, of een abonnement op kabeltelevisie. Wat precies wel en niet in het pakket valt, is te lezen in de brochure ‘Daar hebt u recht op in een AWBZ instelling’  van het CVZ.
Bron: Skipr