Gezondheidscentra vinden maar moeizaam artsen

op .

Gezondheidscentra hebben grote moeite om de vacatures voor huisartsen op te vullen. Dat blijkt uit een artikel in Medisch Contact van deze week.

Gezondheidscentra vinden maar moeizaam artsen
Gezondheidscentra hebben grote moeite om de vacatures voor huisartsen op te vullen. Dat blijkt uit een artikel in Medisch Contact van deze week.

In het blad van de artsenfederatie schrijft Carine den Boer, huisarts in gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn, dat ze vreest voor de continuïteit van de zorg. De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) delen die zorg.
Opstapje

Huisartsen zouden niet als werknemer in gezondheidscentra willen werken vanwege het relatief lage inkomen, de hoge werkdruk en de achtersandspopulatie waarmee ze te maken krijgen. Zo verdienen huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum ongeveer evenveel als huisartsen in dienst van een huisarts (hidha), terwijl de verantwoordelijkheden groter zijn. Beginnende huisartsen zouden overigens nog wel in een gezondheidscentrum willen werken om ervaring op te doen. Ze zien het dienstverband dan als opstap naar een eigen praktijk.
Oplossing

Om de problemen op te lossen moet de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) worden aangepast. Ook zijn volgens Den Boer de toeslagen voor achterstandswijken aan herziening toe.
Bron: Skipr