Rapport Medische Technologie at risk helpt risico's te reduceren

op .

De ontwikkeling van nieuwe medische technologie opent steeds nieuwe perspectieven voor de behandeling van patiënten en biedt daardoor veel kansen

Rapport Medische Technologie at risk helpt risico’s te reduceren
De ontwikkeling van nieuwe medische technologie opent steeds nieuwe perspectieven voor de behandeling van patiënten en biedt daardoor veel kansen.
De opkomst van medische technologie kent zeker ook een keerzijde: er zijn risico’s die vooral voortvloeien uit de toepassing.
Met het oog op het terugdringen van deze risico’s heeft het Ministerie van VWS experts op het terrein van de medische technologie, gevraagd om mogelijke verbeteringen in kaart te brengen met betrekking tot de top 5 van meest risicovolle medische technologie. Het rapport bevat veel aanbevelingen waarmee  het zorgveld zelf mee aan de slag kan om concrete verbeteringen  te realiseren. Bij het merendeel van de aanbevelingen is de rol en inzet vanuit de Raad van Bestuur van essentieel belang. De NVZ en het ministerie van VWS zijn blij u dit rapport te mogen aanbieden. Wij hopen dat de inhoud van het rapport u en uw medewerkers zal inspireren tot het verder verbeteren van het veilig toepassen van medische technologie.     

Klik hier voor het rapport.Bron: NVZ