CAO Gehandicaptenzorg definitief.

op .

Op 17 juni jl. bereikten de onderhandelaars van werkgevers- en werknemersorganisaties (waaronder via de FBZ ook de VHP-Zorg) een akkoord over een nieuwe CAO. Na raadpleging van hun achterbannen hebben onlangs alle partijen met het onderhandelaarsresultaat ingestemd.

CAO Gehandicaptenzorg definitief.
Op 17 juni jl. bereikten de onderhandelaars van werkgevers- en werknemersorganisaties (waaronder via de FBZ ook de VHP-Zorg) een akkoord over een nieuwe CAO. Na raadpleging van hun achterbannen hebben onlangs alle partijen met het onderhandelaarsresultaat ingestemd.
Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. De volgende stap is de afspraken om te zetten naar teksten voor een nieuwe CAO. Op 30 augustus komen partijen voor de eerste maal bijeen om de conceptteksten die de VGN heeft opgesteld te bespreken. Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de CAO-teksten is er definitief sprake van een nieuwe CAO.