'14 onderzoeken naar ouderenmishandeling'

op .

Bij het Meldpunt Ouderenmishandeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat sinds half juni in de lucht is, zijn 40 meldingen binnengekomen. Het gaat om mishandeling door medewerkers van zorginstellingen. In 14 gevallen stelt de inspectie nader onderzoek in.

'14 onderzoeken naar ouderenmishandeling'
Bij het Meldpunt Ouderenmishandeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat sinds half juni in de lucht is, zijn 40 meldingen binnengekomen. Het gaat om mishandeling door medewerkers van zorginstellingen. In 14 gevallen stelt de inspectie nader onderzoek in.
Meldingen

De meldingen zijn vrijwel allemaal afkomstig uit verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Volgens de inspectie zijn de melders vrijwel altijd familieleden van cliënten/bewoners of (ex-)werknemers. De woordvoerder wil niet ingaan op de aard van de meldingen.
Mishandeling

Deskundigen zeggen dat ouderenmishandeling relatief vaak voorkomt. Schattingen gaan uit van enkele honderdduizenden gevallen per jaar. Ouderen kunnen door hun familieleden of vrienden worden mishandeld. Het kan ook door personeel van zorginstellingen gebeuren. Bijvoorbeeld uitschelden, bedreigen of verwaarlozen worden ook tot het begrip mishandeling gerekend.
10 miljoen euro

Het kabinet heeft eerder dit jaar 10 miljoen euro uitgetrokken om het taboe-onderwerp van ouderenmishandeling aan te pakken. Ouderenorganisatie ANBO heeft er voor gepleit om de ouderenmishandeling apart op te nemen in het strafrecht, net als bij kindermishandeling is gebeurd.
Meldpunt

Bij het meldpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen alleen gevallen worden gemeld van mishandeling door zorgpersoneel. Het nummer is 088-1205050.

Mishandeling door anderen dan zorgpersoneel kan worden gemeld bij het Steunpunt Huiselijk geweld (SHG).
Bron: ANP