ZN presenteert gezamenlijke visie op kwaliteit

op .

De zorgverzekeraars gaan voortaan samenwerken op het gebied van kwaliteit. Zo zullen ze samen gaan bepalen wat relevante kwaliteitsindicatoren zijn. Dat staat in de gezamenlijke visie op kwaliteit die maandag is gepresenteerd.

ZN presenteert gezamenlijke visie op kwaliteitDe zorgverzekeraars gaan voortaan samenwerken op het gebied van kwaliteit. Zo zullen ze samen gaan bepalen wat relevante kwaliteitsindicatoren zijn. Dat staat in de gezamenlijke visie op kwaliteit die maandag is gepresenteerd.

De gezamenlijke visie is opgenomen in het boekje Visie op Kwaliteit. Daarin staat dat het gezamenlijke kwaliteitsbeleid voortaan rust op drie peilers: medisch inhoudelijke kwaliteit, klantgerichtheid en doelmatigheid. Daarmee sluit de definitie van kwaliteit aan bij de definitie die het Programma Zichtbare Zorg hanteert. De zorgverzekeraars beloven de zorg zo objectief mogelijk te beoordelen, in overleg met verzekerden patiënten en zorgaanbieders.
Doelmatigheid

Door samenwerking kunnen verzekeraars beter invulling geven aan de maatschappelijke rol van de verzekeraar bij het stimuleren van kwaliteit en doelmatigheid. Ook staan zorgverzekeraars door samenwerking sterker bij het afdwingen van kwaliteit.
Minimumnormen

Samenwerking moet ook leiden tot eenduidige minimumnormen voor kwaliteit. Daarmee reageert ZN op kritiek van patiënten, politiek en ziekenhuizen vorig jaar. Bij de beoordeling van de borstkankerzorg in ziekenhuizen bleken toen grote verschillen te bestaan tussen verzekeraars. Instellingen die bij de ene verzekeraar goed scoorden, werden door de andere verzekeraar negatief beoordeeld. Dat leidde tot verwarring bij de patiënten en boosheid bij ziekenhuizen.


Voor boekje klik hier.
Bron: Skipr