Ook zorgpensioen duikt weer onder dekkingsgraad

op .

De dekkingsgraden van alle grote pensioenfondsen zijn recentelijk fors gedaald tot onder de honderd procent. Ook het grootste fonds voor de zorgsector, Zorg en Welzijn (PFZW), zit onder honderd procent en gaat daarom ervan uit dat er dit jaar geen indexatie zal zijn.

Ook zorgpensioen duikt weer onder dekkingsgraadDe dekkingsgraden van alle grote pensioenfondsen zijn recentelijk fors gedaald tot onder de honderd procent. Ook het grootste fonds voor de zorgsector, Zorg en Welzijn (PFZW), zit onder honderd procent en gaat daarom ervan uit dat er dit jaar geen indexatie zal zijn.
Het fonds PFZW schrijft op zijn website: “Momenteel ligt de dekkinsgraad ruim onder de 100 procent. De snelle daling van de beurskoersen is zorgwekkend en wanneer de beurs niet stabiliseert, kan dit gevolgen hebben voor de deelnemers van het pensioenfonds. PFZW gaat er al van uit dat dit jaar geen indexatie kan worden toegekend. Dit betekent dat de ingegane pensioenen niet worden aangepast aan de loonstijging of koopkrachtontwikkeling.”
Umc's

In februari bereikten werknemers- en werkgeversorganisaties van de universitair medische centra (umc’s) nog een principeakkoord over de overgang van de pensioenvoorziening van fonds ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn per 1 januari 2012.
Korten op de pensioenen

Aan het eind van het jaar moeten de pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank aangeven hoe ze ervoor staan en of bepaalde maatregelen nodig zijn om weer boven de vereiste dekkingsgraad van 105 procent te komen. Daarbij valt te denken aan een aanpassing van het beleggingsbeleid, een verhoging van de premie of in het uiterste geval korten op de pensioenen.Bron: Zorgvisie