Havenziekenhuis schrijft 'taal op recept' voor

op .

Patiënten van het Havenziekenhuis kunnen sinds begin augustus een recept voor een taalcursus voorgeschreven krijgen door hun medisch specialist.

Havenziekenhuis schrijft ‘taal op recept’ voor
Patiënten van het Havenziekenhuis kunnen sinds begin augustus een recept voor een taalcursus voorgeschreven krijgen door hun medisch specialist.

Het advies van de dokter om op Nederlandse les te gaan kan volgens het Havenziekenhuis net het zetje in de rug zijn dat patiënten nodig hebben om de stap naar een cursus  te zetten. Daardoor zullen zij beter in staat zijn om deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij.
Persoonlijke aandacht

Directeur van het Havenziekenhuis Johan Dorresteijn is blij met het initiatief. “Een aantal patiënten van het Havenziekenhuis heeft moeite met de Nederlandse taal”, aldus Dorresteijn. “Onze artsen bieden hen via ‘taal op recept’ een verwijzing aan voor een gratis taalcursus via de gemeente Rotterdam. Het aanbod geldt zowel voor allochtone inburgeraars als autochtone laaggeletterden en past helemaal bij het thema van ons ziekenhuis; goede zorg met persoonlijke aandacht.”
Eigen bijdrage

Verbetering van het taalniveau is een topprioriteit voor de gemeente Rotterdam. Veel Rotterdammers beheersen de taal onvoldoende om goed mee te kunnen komen in de samenleving. Daarom wil de gemeente zoveel mogelijk mensen motiveren om een taalcursus te volgen. Daarvoor worden nu geen kosten in rekening gebracht. De bijdragen voor inburgering en educatie van het rijk worden de komende jaren echter drastisch minder. Vanaf 2012 wordt daarom van deelnemers aan een taalcursus een eigen bijdrage verwacht.
Bron: Skipr