Dekkingsgraad ABP zakt door ondergrens

op .

De dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP is gedaald tot onder 100 procent. Dat heeft het pensioenfonds woensdag bekendgemaakt

Dekkingsgraad ABP zakt door ondergrens
De dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP is gedaald tot onder 100 procent. Dat heeft het pensioenfonds woensdag bekendgemaakt.
Geen gevolgen

In de maand juli daalde de dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre een fonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen, met 6 procentpunt. 'In augustus, toen de financiële markten in steeds zwaarder weer kwamen, is de positie van ABP verder verslechterd', aldus het fonds. De forse daling van de dekkingsgraad wordt zowel door een dalende rente als door daling van de koersen op de financiële markten veroorzaakt. 'Voor nu heeft dit geen gevolgen voor de pensioenen', aldus ABP.
Herstelplan

Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent. Deze graadmeter mag niet onder de 105 procent komen. Gebeurt dat wel, dan moet een fonds zich melden bij DNB en een herstelplan opstellen.

ABP evalueert aan het einde van het jaar zijn herstelplan. Daarin staat hoe het fonds in vijf jaar tijd, de periode 2009-2013, de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau van 105 procent brengt. 'Mocht ABP achterblijven op het herstelplan, zal het bestuur een beoordeling moeten maken welke maatregelen uit het herstelplan ingezet moeten worden en voor welke omvang dit dient te gebeuren', aldus het fonds.
Premie en indexatie

De dekkingsgraad is ook de maatstaf voor het bepalen of de premie en indexatie (aanpassen aan inflatie) moet worden aangepast. Dat gebeurt doorgaans in de maand november. 'Het is nu te vroeg om uitspraken te doen over de dekkingsgraad op dat moment en de eventuele gevolgen daarvan', stelt ABP.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat een aantal pensioenfondsen recent bij DNB moest aankloppen omdat de dekkingsgraad onder de vereiste 105 procent was gekomen.
Bron: InOverheid