Bezuiniging ggz drijft wig tussen werknemer en cliënt

op .

De suggestie van de raad van bestuur van Mondriaan voor een “vrijwillige arbeidsduurverkorting” om bezuinigingen in de ggz in te vullen, verhitten de gemoederen. Vakbonden vinden dat werknemers niet verantwoordelijk zijn voor de bezuinigingen.

Bezuiniging ggz drijft wig tussen werknemer en cliëntDe suggestie van de raad van bestuur van Mondriaan voor een “vrijwillige arbeidsduurverkorting” om bezuinigingen in de ggz in te vullen, verhitten de gemoederen. Vakbonden vinden dat werknemers niet verantwoordelijk zijn voor de bezuinigingen. De belangenbehartigersorganisatie van de cliënten kiest voor korting op salaris in plaats van minder zorg.

“Het gaat om een voorstel,” aldus bestuurslid Peter Peters over het idee om arbeidsuren en inkomen in te leveren om de bezuinigingen in te vullen. Peters is lid van de raad van bestuur van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheid in Limburg. “Je kunt werknemers niet verantwoordelijk maken voor bezuinigingen waar zij part noch deel aan hebben,” zegt Betty van Dokkum van vakbond Abvakabo op de Limburgse zender L1. “Een algemene korting op alle salarissen in de zorg heeft de voorkeur boven snijden in de hoeveelheid zorg voor de cliënt,” vindt Jo Maes van cliëntenorganisatie Zorgbelang Limburg.
Uitgespeeld

Zo lijken werknemers en cliënten tegen elkaar uitgespeeld te worden als het gaat om de manier waarop de bezuiniging van 593 miljoen in de ggz gehaald moeten worden. Minister Schippers zal op Prinsjesdag het bezuinigingsdoel bekendmaken. De rvb van Mondriaan moet volgens de huidige ideeën zo’n 7 miljoen euro bezuinigen. Een van de suggesties van de directieleden was om aan het personeel te vragen vrijwillig vijf tot tien procent van de werkuren korter te werken met inlevering van salaris. Bestuurslid Peter Peters noemde het voorstel in dagblad De Limburger: ‘Een prachtig idee’, omdat de organisatie op deze manier niemand kwijt raakt. Daarnaast moeten volgens Peters ook andere bezuinigingsmaatregelen worden getroffen.
Ingrijpen

Jo Maes van cliëntenorganisatie ‘Het huis voor de zorg’ gaat nog verder. Hij vindt dat “De minister moet ingrijpen in de salarissen in de zorg en met een algemene salariskorting de zorg goedkoper moet maken. Tachtig procent van de kosten in de zorg zijn personeelskosten. Bezuinigen betekent dat er óf mensen ontslagen moeten worden, of dat iedereen salaris inlevert.” Een structurele salarisverlaging zal jaarlijks ongeveer 2,1 miljard euro opleveren, becijfert Maes.
Peanuts

Volgens Maes mag het niet gebeuren dat de hoeveelheid zorg wordt aangetast en de wachtlijsten oplopen. Hij erkent dat de andere optie is dat de klant meer premie betaalt. “Maar die boodschap wordt niet door de regering uitgedragen. Ik vind ook dat we meer premie moeten betalen als we meer zorg willen. In vergelijking met de stijging van de benzineprijs is dat peanuts.”
Arbeidsmarkt

Niet onbelangrijk zijn ook de effecten van aan salariskorting op de arbeidsmarkt. Lagere salarissen zal het imago van de zorg geen goed doen. Terwijl juist meer handen nodig zijn voor toenemende vraag voor zorg en voor verbetering van de kwaliteit. Dat is precies de reden voor het voorstel van de raad van bestuur van Mondriaan, bevestigt woordvoerder Lyanne Brouwer. “Wij willen mensen voor de zorg behouden in de wetenschap dat er over een aantal jaren een tekort is aan personeel.”
Laatste middel

In een persbericht laat de raad van bestuur van Mondriaan – geschrokken van de discussie – weten dat zij het niet voor de hand vindt liggen dat overheidsingrepen direct in de arbeidsvoorwaarden doorwerken. “Arbeidsduurverkorting is het allerlaatste middel om de bezuinigingen op te vangen.” De rvb sluit niet uit dat de maatregelen consequenties hebben voor medewerkers, kwaliteit of wachttijden: “Daar kiest de politiek voor.”Bron: Zorgvisie