Geen keuze voor huishoudhulp voor helft van cliënten

op .

Van de cliënten die huishoudelijke hulp vanuit de Wmo krijgen, zegt 49 procent niet de mogelijkheid te hebben gehad te kiezen voor een aanbieder. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekers van de BMC Groep.

Geen keuze voor huishoudhulp voor helft van cliëntenVan de cliënten die huishoudelijke hulp vanuit de Wmo krijgen, zegt 49 procent niet de mogelijkheid te hebben gehad te kiezen voor een aanbieder. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekers van de BMC Groep.

De ondervraagde cliënten zijn in grote lijnen wel tevreden over hun hulp bij het huishouden, maar met name de keuzevrijheid laat te wensen over. Volgens 19 procent van de ondervraagde cliënten is er geen zorgplan; 51 procent geeft aan dat de afspraken in het zorgplan nooit met hen worden besproken.
Geen goed opdrachtgever

Volgens onderzoekers Johanneke Kroesbergen en Riek Lem tonen deze resultaten aan dat de veronderstelling dat cliënten zelfbewust, als een opdrachtgever, omgaan met de keuze voor en de begeleiding van de hulp, niet op gaat. De onderzoeker nam interviews af om de onderzoeksresultaten in perspectief te zetten. “Hulp bij het huishouden blijkt vaak anders te beginnen dan een werkster in dienst nemen. Een werkster kies je; hulp bij het huishouden lijkt veel cliënten te overkomen. Regelmatig vraagt de mantelzorger of het ziekenhuis de hulp aan. Van een bewuste keuze voor een leverancier van hulp bij het huishouden is meestal geen sprake.”
Zorgplan

Ook vinden cliënten het moeilijk de hulp bij het huishouden aan te sturen. “Voor cliënten is het niet gemakkelijk om een taak waarvoor zij vaak hun hele leven verantwoordelijk zijn geweest uit handen te geven, laat staan dat er concrete werkafspraken als een zorgplan op papier worden gezet.”
Zorgaanbieders kiezen

De BMC Groep vindt dat de huishoudelijke hulp doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht moet worden verleend, afgestemd op de reële behoefte. Cliënten zouden via de gemeente zelf moeten kunnen kiezen voor een zorgaanbieder. Bij aanvang van de hulp moeten de werkafspraken vastgelegd worden in een zorgplan. De zorg moet doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht worden verleend, afgestemd op de reële behoefte. Cliënten zouden via de gemeente zelf moeten kunnen kiezen voor een zorgaanbieder. Bij aanvang van de hulp moeten de werkafspraken vastgelegd worden in een zorgplan.
Respondenten

In totaal hebben 32.565 cliënten geantwoord op de vraag of de cliënt met Hulp bij het huishouden heeft kunnen kiezen uit verschillende organisaties; 51 procent (16.605 cliënten) heeft daarop bevestigend geantwoord en 15.960 cliënten (49 procent) ontkennend. Op de vraag of de cliënt met Hulp bij het huishouden een exemplaar heeft van het zorgplan, hebben in totaal 37.889 cliënten geantwoord, waarvan 76 procent bevestigend (28.801 cliënten) en 18 procent ontkennend en 6 procent weet niet. Op de vraag hoe vaak de werkafspraken in het zorgplan met de cliënt worden besproken hebben in totaal 29.111 cliënten geantwoord. Hiervan zegt 51 procent (14.757 cliënten) nooit, 15 procent ongeveer een keer per jaar, 14 procent ongeveer een keer per half jaar en 20 procent ongeveer 1 keer per 3 maanden.Bron: Zorgvisie