Onnodig faillissement ziekenhuizen dreigt

op .

Stoppen met overheidssteun zorgt voor meer doelmatigheid in ziekenhuizen, maar kan ook zorgen voor onnodige faillissementen. Dat concludeert het Centraal Planbureau in een rapport.

Onnodig faillissement ziekenhuizen dreigtStoppen met overheidssteun zorgt voor meer doelmatigheid in ziekenhuizen, maar kan ook zorgen voor onnodige faillissementen. Dat concludeert het Centraal Planbureau in een rapport.
Een besluit van minister Schippers moet voorkomen dat ziekenhuizen met geldproblemen nog steun krijgen van de overheid. Slechts voor cruciale zorg wordt een uitzondering gemaakt. Een gezonde beweging, volgens het CPB. Toch moet worden opgepast omdat ziekenhuizen anders zijn dan ondernemingen met aandeelhouders. Daarnaast zijn medisch specialisten in maatschappen werkzaam in het ziekenhuis, wat eveneens gevolgen heeft voor de afwikkeling van een faillissement.
Aandeelhouders

Zo zorgt het verbod op winstuitkeringen ervoor dat aandeelhouders geen financiële klappen op kunnen vangen of zich winst kunnen toe-eigenen als het goed gaat met de organisatie. De banken, die momenteel de kapitaalverstrekking regelen, zijn zonder steun van aandeelhouders vooral gericht op veilige investeringen om het financiële risico te beperken. Wanneer ziekenhuizen op winst gericht zijn, zullen zij eerder risicovolle en nieuwe markten aanboren om opwaartse risico’s te kunnen incasseren.
Daarnaast is de kans op faillissement groter zonder winstuitkering. Banken hebben doorgaans alleen de ervaring van neerwaartse risico’s en zullen geen geld meer verstrekken. Bij winstuitkering zullen de partijen, zo voorspelt het CPB, eerder inzetten op opwaartse risico’s en inzetten op kapitaalinjecties om het ziekenhuis levensvatbaar te houden.
Maatschappen

Financiële gevaren kunnen verder ontstaan door maatschappen van medisch specialisten in ziekenhuizen. De maatschappen hebben een sterke onderhandelingspositie waardoor het vaak duurder uitpakt om afscheid te nemen van specialisten dan wanneer zij in loondienst zijn. Tot nu toe werden deze kosten opgevangen door de overheidssteun, maar dat houdt straks op.
Nationale beleid

Tot slot is volgens het CPB belangrijk dat ook lokale overheden het nationale beleid opvolgen. Als zij ziekenhuizen trachten te redden omwille van zorgaanbod of werkgelegenheid, dan ondergraaft dat het nationale beleid.
Bron: Zorgvisie