Regeldruk meer dan verdubbeld na liberalisering

op .

Het aantal wetsartikelen waarmee de zorgsector gereguleerd wordt is sinds de liberalisering met 230 procent toegenomen. Dit komt naar voren in de bundel ‘Een multidisciplinair perspectief op marktwerking in de zorg’ van de Universiteit Utrecht.

Regeldruk meer dan verdubbeld na liberaliseringHet aantal wetsartikelen waarmee de zorgsector gereguleerd wordt is sinds de liberalisering met 230 procent toegenomen. Dit komt naar voren in de bundel ‘Een multidisciplinair perspectief op marktwerking in de zorg’ van de Universiteit Utrecht.
In het boek zijn drie masterscripties gebundeld, die elk een onderdeel van de marktwerking belichten. Onderzoekster Suzanne Heijnen richt zich hierbij op de regeldruk in de zorgsector. Voor haar onderzoek nam ze elf wetten onder de loep, waaronder  de Wzv, Wtzi, Wtg en Wmg. Conclusie: het gedeeltelijk vrijgeven van de sector heeft geleid tot een explosieve groei van het aantal wetsartikelen alsook het aantal woorden en bepalingen per wet, zo meldt juridisch vakblad  SC Online op basis van het onderzoek.
Afbakening

Volgens Heijnen is deze ogenschijnlijke paradox te verklaren uit het feit dat liberalisering een nauwkeurige  afbakening vraagt van wat wel en wat niet aan de vrije markt kan worden overgelaten. Een dergelijke afbakening betekent ook dat juridisch moet worden vastgelegd hoe en wie er op het wetgevingskader toeziet. Daarnaast constateert Heijnen dat uitbreiding van de wetgeving altijd nieuwe regels in de hand werkt. Wanneer één wet wordt aangepast, zullen ook gerelateerde bepalingen in de aanpalende wetgeving moeten worden veranderd, waarmee de regeldichtheid telkens verder groeit.
Bron: Skipr