Schippers stelt paal en perk aan gouden handdruk

op .

Minister Edith Schippers van VWS wil dat raden van toezicht ingrijpen als zorgaanbieders zich niet houden aan de beloningscode van zorgbestuurders. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van PVV-Tweekamerlid Karen Gerbrands.

Gerbrands vindt het schandalig dat ziekenhuizen in 2010 vier miljoen euro hebben betaald aan twaalf ontslagen bestuurders. Dat blijkt uit een publicatie van Medisch Contact op basis van jaarverslagenSchippers stelt paal en perk aan gouden handdrukMinister Edith Schippers van VWS wil dat raden van toezicht ingrijpen als zorgaanbieders zich niet houden aan de beloningscode van zorgbestuurders. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van PVV-Tweekamerlid Karen Gerbrands.

Gerbrands vindt het schandalig dat ziekenhuizen in 2010 vier miljoen euro hebben betaald aan twaalf ontslagen bestuurders. Dat blijkt uit een publicatie van Medisch Contact op basis van jaarverslagen.
Maximaal 75.000 euro

Schippers verwijst naar het wetsvoorstel Normering topinkomens dat ter goedkeuring bij de Tweede Kamer ligt. Daarin stelt het kabinet voor ontslagvergoedingen te beperken tot 75.000 euro. Ter vergelijking: de vertrekpremies in de inventarisatie van Medisch Contact variëren van een half miljoen euro tot ruim een ton. Als de Kamer meewerkt, kan de wet in 2012 van kracht worden.
Beroepscode NVZD en NVTZ

Schippers stelt dat niet is bewezen dat zorgbestuurders zich niet houden aan de Beloningscode Bestuurders Zorg. De code, opgesteld door de brancheorganisaties NVZD (zorgdirecteuren) en NVTZ (toezichthouders), stelt de norm voor een exitpremie vast op maximaal één jaarsalaris. De code geldt echter alleen voor contracten van na september 2009, niet voor al lopende contracten. Volgens de NVZD en NVTZ is de naleving vrijwel honderd procent. Het ministerie van VWS zal in haar jaarlijkse analyse van de bestuurdersinkomens nader ingaan op de naleving.
Raden van toezicht: ingrijpen

Op basis van de analyse van het ministerie gaat Schippers de overschrijders van de beroepscode vragen om uitleg. Als die onbevredigend is, zal ze de betrokken raad van toezicht vragen om in te grijpen.Bron: Zorgvisie