Twee zorgaanbieders krijgen opnamestop opgelegd

op .

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de minister van VWS aanwijzingen gegeven aan IdeaalZorg in Utrecht en Westmolen Wonen in Mijnsherenland. De minister heeft de zorgorganisaties onder andere gelast om per direct geen nieuwe cliënten meer aan te nemen.

Twee zorgaanbieders krijgen opnamestop opgelegd
Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de minister van VWS aanwijzingen gegeven aan IdeaalZorg in Utrecht en Westmolen Wonen in Mijnsherenland. De minister heeft de zorgorganisaties onder andere gelast om per direct geen nieuwe cliënten meer aan te nemen.

IdeaalZorg is een thuiszorgorganisatie in Utrecht. De inspectie constateerde al eerder dat IdeaalZorg over onvoldoende kennis van thuiszorg beschikte en niet voldeed aan een aantal wettelijke eisen. Ook ontbraken er randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het bieden van verantwoorde zorg, zoals protocollen voor medicatie. De inspectie heeft de organisatie daarom op 10 mei 2011 onder verscherpt toezicht gesteld.
Te weinig actie

Eind mei bleek IdeaalZorg ondanks het verscherpte toezicht te weinig actie te hebben ondernomen. IdeaalZorg kon bijvoorbeeld weer geen zorgplannen overleggen. Ook was nog altijd geen toets voor de  bekwaamheid voor voorbehouden en/of risicovolle handelingen van medewerkers. Om die reden mag IdeaalZorg met onmiddellijke ingang geen nieuwe cliënten meer aannemen. Ook moet IdeaalZorg de zorg aan cliënten staken en binnen twee weken overdragen aan een andere thuiszorgorganisatie.
Geen zorgsdossier

Westmolen Wonen is een kleinschalige woongroep voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en in het dagelijks leven ondersteuning en verzorging nodig hebben. De inspectie bezocht deze organisatie op 24 maart 2011 en constateerde dat de organisatie onder andere geen zorgdossier voor cliënten had, er geen gekwalificeerd personeel voor de doelgroep was en medicatiebeleid ontbrak. Westmolen Wonen mag daarom geen nieuwe cliënten meer aannemen. Ook moet Westmolen Wonen binnen vier weken zorgen voor zorgdossier met actuele en adequate informatie over cliënten. Hetzelfde geldt voor het aantonen van de deskundigheid van het personeel en het medicatiebeleid.
Panta Rhei

IdeaalZorg en Westmolen Wonen zijn de tweede en derde zorgorganisatie die deze maand op deze manier worden gedwongen hun zorg te verbeteren. Op 5 juni kreeg Panta Rhei een aanwijzing.
Bron: Skipr