UMC's zien winst verder dalen

op .

De universitaire medische centra hebben het afgelopen jaar als groep niet goed gepresteerd. De gezamenlijke winst van de UMC's is gedaald van 53 miljoen euro 43 miljoen euro.

UMC’s zien winst verder dalen
De universitaire medische centra hebben het afgelopen jaar als groep niet goed gepresteerd. De gezamenlijke winst van de UMC's is gedaald van 53 miljoen euro 43 miljoen euro.

In 2008 was de winst nog 82 miljoen euro. Het Erasmus MC in Rotterdam levert met een verlies van  6,6 miljoen euro een belangrijke bijdrage aan de achteruitgang. “Wij hebben voor het eerst in jaren een exploitatietekort”, aldus Ronald Bik, financieel directeur van het Erasmus MC, in het FD. Bik onderstreept dat het gezien de totale omzet van 1,2 miljard euro om een relatief beperkt verlies gaat. Bovendien heeft het Erasmus MC nog steeds een ruime buffer: de solvabiliteit bedraagt ook na het verlies nog 22 procent.
Bezuiniging

Als belangrijkste verklaring voor het verlies noemt Bik de kortingen die de overheid de ziekenhuizen heeft opgelegd. Vorig jaar bedroeg die korting voor het Erasmus MC  10 miljoen euro. “We hebben de kortingen jarenlang kunnen opvangen met een slimmere organisatie van het primaire proces,”aldus Bik. “Maar daar hadden we vorig jaar moeite mee.” Een bezuinigingsoperatie die eind vorig jaar van start is gegaan moet  de komende tijd 20 miljoen euro opleveren.
Omzetverlies

Een bron van zorg bij het Erasmus MC, maar ook bij andere UMC's, is het nieuwe declaratiesysteem, dat komend jaar van kracht wordt. Doordat de complexe behandelingen die UMC's verrichten nog niet goed in het systeem zijn opgenomen, kunnen UMC’s volgens berekeningen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot een kwart van hun huidige omzet mislopen.
Bron: Skipr