Aantal volledige SEH's met ruim eenderde afgenomen

op .

Tussen 2008 en 2011 is het aantal volledige afdelingen spoedeisende hulp (SEH) afgenomen van 104 naar 67. Het aantal mensen dat buiten de normtijd van 45 minuten valt, is daardoor met een half procent toegenomen tot 142.300. Dat blijkt uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Aantal volledige SEH’s met ruim eenderde afgenomenTussen 2008 en 2011 is het aantal volledige afdelingen spoedeisende hulp (SEH) afgenomen van 104 naar 67. Het aantal mensen dat buiten de normtijd van 45 minuten valt, is daardoor met een half procent toegenomen tot 142.300. Dat blijkt uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De afname wordt volgens het RIVM veroorzaakt door fusies van ziekenhuizen die gepaard gingen met een concentratie van SEH-functies. Nieuwbouw zorgde voor het samengaan van ziekenhuizen op één nieuwe locatie. Bij een aantal SEH’s was er onvoldoende vraag naar bepaalde specialismen, waardoor het aanbod is weggevallen. Verder zijn er ziekenhuizen gesloten.
Onvolledige afdelingen

Naast de 67 volledige SEH’s zijn er ook SEH’s die een of meer van de acht poortspecialismen niet of niet 24x7 uur aanbieden. Deze worden door het RIVM niet meegenomen in de cijfers. De onvolledige afdelingen kunnen in de praktijk wel een belangrijke functie vervullen. Wanneer in de berekeningen ook de 32 onvolledige SEH’s worden meegenomen, stijgt het percentage van het aantal mensen dat binnen 45 minuten per ambulance naar een SEH kan worden vervoerd naar 99,7 procent. In dit geval kan dan 0,28 procent van de mensen (47.000) niet binnen de normtijd een SEH bereiken.
Normtijd

Het aantal inwoners van Nederland dat de normtijd haalt, is gedaald tot 99,1 procent. In 2008 lag het percentage nog op 99,6 procent. Door de afname vallen nu 142.300 buiten de normtijd waarvan 24.115 personen op de Waddeneilanden woonachtig zijn.
Klinische verloskunde

Van de 99 volledige en onvolledige SEH’s bieden 84 locaties 24x7 uur klinische verloskunde aan. Met dit aantal locaties kan eveneens 99,7 procent van de bevolking binnen 45 minuten de acute verloskundige zorg bereiken.Bron:Zorgvisie