Fixatievrije zorginstellingen krijgen keurmerk

op .

Verpleeg- en verzorgingshuizen die onrustbanden uitbannen en andere vrijheidsbeperkende maatregelen fors verminderen kunnen een nieuw keurmerkzegel krijgen. Het waarborgzegel en bijhorende de registratielijst zullen de huidige registratie van Bandenvrije zorginstellingen vervangen.

Fixatievrije zorginstellingen krijgen keurmerkVerpleeg- en verzorgingshuizen die onrustbanden uitbannen en andere vrijheidsbeperkende maatregelen fors verminderen kunnen een nieuw keurmerkzegel krijgen. Het waarborgzegel en bijhorende de registratielijst zullen de huidige registratie van Bandenvrije zorginstellingen vervangen.
Het Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling is een initiatief van de Innovatiekring Dementie (IDé). De kern van het waarborgzegel is dat de betreffende instelling cliënten niet vastbindt en bovendien zeer terughoudend  is met antipsychotica. Met een driesterrensysteem kunnen zorginstellingen aangeven hoe ver zij hiermee zijn.
Intentieverklaring

Met het Waarborgzegel geeft IDé nadere invulling aan de intentieverklaring die zorgaanbieders, brancheorganisaties en cliëntenvertegenwoordigers eind 2008 ondertekenden. Hierin spraken zij af dwangmaatregelen in de verpleeg- en verzorgingshuizen voor eind 2011 sterk te verminderen.
Signaal

Het waarborgzegel wil nadrukkelijk een signaal naar buiten geven. Houders van het zegel worden geregistreerd op de openbare registratielijst van Fixatievrije zorginstellingen en ontvangen het beeldmerk van het waarborgzegel voor hun eigen website en drukwerk. Ook is er een deurplaquette beschikbaar.
Expertise

Voor instellingen die nog niet zo ver zijn heeft IDé voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, waaronder een folder met alle instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden voor het terugdringen van vrijheidsbeperking op een rij. Volgens IDé os er de afgelopen jaren landelijk veel expertise ontwikkeld, waarmee zorginstellingen snel vrijheidsbeperking kunnen terugdringen. Deze folder geeft hiervan een overzicht. Volgende week ontvangen de bestuurders en locatiemanagers van alle verpleeg- en verzorgingshuizen per post het aanmeldformulier voor het Waarborgzegel, tesamen met de factsheet en de folder.
Bron: Skipr