Schippers juicht kwaliteitscriteria zorgverzekeraars toe

op .

Minister Schippers van VWS juicht het toe dat zorgverzekeraars steeds kritischer worden over de kwaliteit van de zorg die zij inkopen. Het bevorderen van doelmatigheid en kwaliteit van zorg beschouwt zij als belangrijk. Schippers zegt dat in antwoord op Kamervragen van de SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven.


Schippers juicht kwaliteitscriteria zorgverzekeraars toe


Minister Schippers van VWS juicht het toe dat zorgverzekeraars steeds kritischer worden over de kwaliteit van de zorg die zij inkopen. Het bevorderen van doelmatigheid en kwaliteit van zorg beschouwt zij als belangrijk. Schippers zegt dat in antwoord op Kamervragen van de SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven.


De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van de kwaliteitsnormen van CZ. De zorgverzekeraar meldde eind mei dat zij volgend jaar bij tien ziekenhuizen geen blaaskankerzorg meer inkopen. Deze ziekenhuizen bieden volgens CZ onvoldoende zorg bij blaaskanker en voeren de operaties niet vaak genoeg uit.


Criteria


“De criteria die CZ hanteert, zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en gesprekken met de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en patiëntenorganisaties als Vereniging Waterloop en Zorgbelang.” Het gaat volgens de minister om het volume per locatie, de aanwezigheid en samenstelling van het multidisciplinair overleg, de aanwezigheid van een gespecialiseerde verpleegkundige en ruime ervaring met verschillende vormen van urineafleidingen. “Zorgverzekeraars hebben daarbij hun eigen overwegingen van concurrentiële aard om hun contracteerbeleid vorm te geven.” Zij mogen daarbij met aanbieders contractuele afspraken maken over de prijs, het volume, de kwaliteit en organisatie van zorg.


Minimumeisen


De NVU heeft weliswaar minimumeisen opgesteld voor de behandeling van patiënten met blaaskanker, maar zorgverzekeraars mogen er volgens Schippers voor kiezen om onderscheid te maken tussen zorgaanbieders en alleen die zorg in te kopen die voldoet aan de eisen die zij zelf stellen.


Verwarring


De normen van de verzekeraars leiden tot meer keuze-informatie voor patiënten. “Patiënten kunnen daar hun voordeel mee doen”, meent de bewindsvrouw. Ze kan zich wel voorstellen dat het in het begin zal leiden tot verwarring bij de patiënten over wat precies goede zorg is. “De toegenomen aandacht voor kwaliteit en de openbaarmaking van kwaliteitsinformatie zullen er uiteindelijk toe leiden dat instellingen de kwaliteit van zorg verbeteren.”


Rol van de inspectie


“De Inspectie voor de Gezondheidszorg beoordeelt of de geleverde zorg verantwoord is en toetst dat aan de professionele standaard.” Daardoor kunnen naar Schippers’ mening verschillen ontstaan tussen normen van de inspectie en de eisen van verzekeraars. “Beide maatstaven zijn immers ontwikkeld voor verschillende doeleinden, te weten toezicht en zorginkoop.” Schippers kan geen reden verzinnen waarom zorgverzekeraars moeten afzien van het opstellen van lijstjes. Ze ziet ook niets in het plan van de SP’ers om de inspectie verantwoordelijk te maken voor de kwaliteitsnormen. “Integendeel, ik juich het toe dat zorgverzekeraars steeds kritischer worden over de kwaliteit van de in te kopen zorg.”


 


Bron: Zorgvisie