Letselschade Raad start site rond medische fouten

op .

De Letselschade Raad gaat expliciet aandacht besteden aan medische fouten. Met een nieuw onderdeel op de eigen website wil de Letselschade Raad tegemoet komen aan de behoefte aan neutrale, praktische informatie onder patiënten.

Letselschade Raad start site rond medische fouten
De Letselschade Raad gaat expliciet aandacht besteden aan medische fouten. Met een nieuw onderdeel op de eigen website wil de Letselschade Raad tegemoet komen aan de behoefte aan neutrale, praktische informatie onder patiënten.

Ondanks de sinds juni 2010 geldende gedragscode voor professionals die aangeeft hoe te handelen na – het vermoeden van - een medische fout, constateert de Letselschade Raad dat het voor slachtoffers nog altijd moeilijk is om neutrale, praktische informatie te vinden. Slachtoffers komen onverwachts in een vervelende situatie terecht en moeten opeens keuzes maken over onderwerpen waar ze bijna niets van af weten. Het is ook geen onderwerp waar iemand zich vooraf graag in verdiept.
Grip

Op de site van de Letselschade Raad (deletselschaderaad.nl)  kunnen slachtoffers en nabestaanden nu alle informatie vonden die hen in staat stel keuzes te maken. Dankzij het overzicht van relevante informatie, adressen en adviezen krijgt het slachtoffer de mogelijkheid beter grip te krijgen op zijn zaak. De lancering van de site van De Letselschade Raad valt samen met de start van de actie van de Consumentenbond om medische missers bij hen te melden.
Bejegening

De Letselschade Raad heeft een centrale, onafhankelijke positie in de Nederlandse letselschadepraktijk en heeft geen commercieel oogmerk. De Letselschade Raad zet zich in om de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschadezaken te vergroten. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, het informeren van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.
Bron: Skipr