Convenant Philadelphia en UWV: cliënten aan het werk bij reguliere werkgevers

op .

Stichting Philadelphia Zorg en UWV gaan samenwerken om zo’n 300 mensen met een Wajong-uitkering aan een reguliere baan te helpen. Daarvoor ondertekenden beide partijen een convenant op dinsdag 12 juli 2011. Inzet is om zoveel mogelijk cliënten in een reguliere baan aan het werk te krijgen.


Convenant Philadelphia en UWV: cliënten aan het werk bij reguliere werkgevers


Stichting Philadelphia Zorg en UWV gaan samenwerken om zo’n 300 mensen met een Wajong-uitkering aan een reguliere baan te helpen. Daarvoor ondertekenden beide partijen een convenant op dinsdag 12 juli 2011. Inzet is om zoveel mogelijk cliënten in een reguliere baan aan het werk te krijgen.


Philadelphia gaat haar cliënten actief benaderen en hen training en begeleiding bieden gericht op regulier werk. UWV gaat zorgen voor de voorzieningen zoals loondispensatie en re-integratiemiddelen.Grote meerwaarde

UWV ziet een grote meerwaarde in de voorbereiding naar werk (het zogenaamd leren werken) en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking door Philadelphia. Voor deze Wajongers is een vroegtijdige en continue afstemming met het thuisfront en de zorgomgeving essentieel voor een stabiele werksituatie. Daarmee wordt de kans op het verwerven van een vaste baan vergroot. Philadelphia vindt het belangrijk dat deze cliënten leren wat werken is en dat daarbij afspraken horen. Ook de omgang met collega’s is daarbij van belang.