NIEUWE CAO SANQUIN

op .

6 juli jl. is er tijdens een cao-overleg tussen de werknemersorganisaties, waaronde via de FBZ ook de VHP-Zorg, en Sanquin een mondeling principeakkoord gesloten over een nieuwe Cao Sanquin 2011-2014, waarbij het onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011-2014 gevolgd is (inclusief de ingangsdata van de arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen).

NIEUWE CAO SANQUIN6 juli jl. is er tijdens een cao-overleg tussen de werknemersorganisaties, waaronde via de FBZ ook de VHP-Zorg, en Sanquin een mondeling principeakkoord gesloten over een nieuwe Cao Sanquin 2011-2014, waarbij het onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen 2011-2014 gevolgd is (inclusief de ingangsdata van de arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen). De werknemersorganisaties hadden besloten niet met een eigen inzet te komen omdat het onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen voldoende te bieden had. Het cao-overleg was met name gericht op het inpassen van het onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen in de Cao Sanquin. Afspraak is om de Cao Ziekenhuizen alleen dan niet te volgen wanneer bedrijfseigen aanpassingen noodzakelijk en/of gewenst zijn (zo blijft de reiskostenregeling woon-werkverkeer Cao Sanquin in stand inclusief indexering). Afspraken uit het onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen zijn niet overgenomen wanneer deze niet van toepassing zijn bij Sanquin.

De belangrijkste punten van het principeakkoord Sanquin zijn:  • De cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014.

  • De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2011 (Sanquin zal deze verhoging bij de salarisuitbetaling van augustus doorvoeren) verhoogd met 1,0%, per 1 oktober 2011 met 0,55%, waarvan 0,3% (minimaal € 75,-) als een eenmalige uitkering wordt toegekend, per 1 juni 2012 met 1,5% en per 1 juli 2013 met 2,0%.

  • De eindejaarsuitkering bedraagt in 2011 7,33%. In 2012 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,5% naar 7,83% en in 2013 met 0,5% naar 8,33%. Dit betekent dat aan het einde van de looptijd van de cao de eindejaarsuitkering het niveau heeft bereikt van een volledige dertiende maand.

  • De registratiekosten ten behoeve van kwaliteitsregisters die, op grond van hetgeen in de Cao Sanquin reeds geregeld is, niet voor vergoeding in aanmerking konden komen kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, door de werkgever worden vergoed.
Zodra het akkoord volledig uitgewerkt is zal het aan de leden worden voorgelegd.